Lands­møtet

Velkommen til vårens vakreste eventyr — Pedagogstudentenes landsmøte! Årets utgave, det 20. i rekken av ordinære landsmøter, arrangeres 27.–30. april 2022 i nydelige omgivelser på Sundvolden hotell. Vi gleder oss utrolig mye til å se alle sammen!

Bilde fra votering, mange hender som holder delegatskilt opp.  Foto: Chris-Håvard Berge/Oclin for Pedagogstudentene

Om landsmøtet

I 20 år har om lag 100 lærerstudenter fra hele landet samlet seg hver vår for å diskutere og beslutte hva Pedagogstudenene skal mene, hvilke saker som skal prioriteres og hvem som skal få ansvaret for å sette vedtakene ut i livet.

Noen år tas det også beslutninger om hvordan Pedagogstudentene skal være organisert. I år et slikt år, hvor vedtektene – Pedagogstudentenes lover – skal revideres. I tillegg skal vi blant annet behandle satsingsområder i et prosjekt om medlemskap og medlemsvekst, prioriteringer for neste periode (arbeidsprogram) og mandatene til de ulike vervene.

Vi sees på Sundvolden!