Sakspapir

Sakspapir til Pedagogstudentenes landsmøte 2022.

I henhold til Pedaogstudentenes vedtekter skal sakspapirene til landsmøtet offentliggjøres senest 8 uker før landsmøtet. Det betyr at sakspapirene skal være tilgjengelig senest onsdag 2. mars. Unntaket er konstitueringssakene som først innstilles på LS5 og eventuelle resolusjoner. Disse blir ettersendt.

Samlefil

LM22 00          Konstituering

LM22 00.01                    Godkjenning av fullmakter
LM22 00.02                    Godkjenning av innkalling
LM22 00.03                    Godkjenning av møteledelse
LM22 00.04                    Godkjenning av protokollunderskrivere
LM22 00.05                    Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1)
LM22 00.06                    Godkjenning av saksliste (vedlegg 1)
LM22 00.07                    Godkjenning av dagsorden (vedlegg 1)
LM22 00.08                    Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM22 00.09                    Godkjenning av tellekorps

LM22 01           Rapporter

LM22 01.01                    Pedagogstudentenes årsmelding
LM22 01.02                    Økonomirapport                     

LM22 02           Saker

LM22 02.01                    Revidering av vedtektene
LM22 02.02                    Arbeidsprogram 2022–2023
LM22 02.03                    Revidering av mandat for leder
LM22 02.04                    Revidering av mandat for nestleder
LM22 02.05                    Revidering av mandat for arbeidsutvalget
LM22 02.06                    Revidering av mandat for valgkomiteen
LM22 02.07                    Revidering av mandat for kontrollkomiteen
LM22 02.08                    Prosjekt medlemskap og medlemsvekst                                                                             — satsingsområder 22–23

LM22 03           Resolusjoner

LM22 03.01                   Pedagogstudentene fordømmer Putin-regimet sitt angrep på Ukraina

LM22 04           Valg

LM22 04.01                    Valg av leder
LM22 04.02                    Valg av nestleder
LM22 04.03                    Valg av arbeidsutvalget
LM22 04.04                    Valg av toårig medlem av kontrollkomiteen
LM22 04.05                    Valg av ettårig medlem av kontrollkomiteen
LM22 04.06                    Valg av valgkomiteen

Les mer om: