Tre blide personer i midten av 20 årene sitter på rekke. I midten sitter en kvinne med rødt hår og briller, i midten en litt høyere mann med sort hår og til venstre en enda høyere mann med sort hår og kort skjegg.

Still til valg: Les mer på valgsiden

Still til valg! Pedagogstudentenes landsmøte skal velge ny ledelse, komiteer og utvalg for landsmøteperioden 2022-2023.

Er du en leder?

Valgkomiteen kunne ikke innstille på en lederkandidat innen fristen jf. vedtektene.

Derfor har valgkomiteen valgt å gjennomføre en ny innstillingsprosess der alle som ønsker, kan melde sitt kandidatur til valgkomiteen innen onsdag 27.april, kl. 18.00. 

Valgkomiteens nye innstilling offentliggjøres tordag 28. april. 

Valgkomiteen er her for deg

Valgkomiteen arbeider for å finne kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Dette gjør de gjennom gode samtaler med alle som ønsker. Sammen med kandidatene og de potensielle kandidatene vil komiteen kunne komme fram til om det er riktig for deg å stille til valg, hva som er det riktige vervet for deg å stille til, eller om det kan være mer riktig å vente.

Er du nysgjerrig på prosessen knyttet til valg, kan du ta kontakt med valgkomiteen. 

Send inn kandidatskjemaet ditt

Skal du stille til valg på landsmøtet kan du levere inn kandidatskjema allerede nå. Kandidatskjemaet finner du her.

  • Leder
  • Nestleder
  • 5 studentmedlemmer i arbeidsutvalget
  • 2 medlemmer av kontrollkomiteen1 for en ettårsperiode
  • 1 for en toårsperiode
  • 3 medlemmer av valgkomiteen

Mandatene (hva som forventes av vervet) til de ulike vervene kan lese mer om her. 

Torsdag kveld møter du kandidatene som stiller til arbeidsutvalget

Etter møtedagen torsdag rigges landsmøtesalen om til en litt mindre formell arena, der du får møte lederkandidatene og arbeidsutvalgets kandidater. Det blir anledning til å kjøpe mineralvann og andre forfriskninger i baren, som for anledningen kommer inn til oss. 

Samtalen deles i to bolker

Først får du bli bedre kjent med leder- og nestlederkandidatene, før vi går over til en egen bolk for samtalen mellom de nye arbeidsutvalgskandidatene. Det blir low key stemning, og samtalen er ment for å bli bedre kjent med kandidatene som ønsker å lede organisasjonen den neste landsmøteperioden. 

Ledes av Utdanningsforbundets Ann Mari Milo Lorentzen

Samtalen blir ledet av Ann Mari Milo Lorentzen, hun representerer Utdanningsforbundet og er en del av deres sentralstyret. Lorentzen har tidligere vært aktiv i Pedagogstudentene og har vært mangeårig venn av studentorganisasjonen siden. Hun er utdannet barnehagelærer og leder blant annet Utdanningsforbundets eget kontaktforum for barnehage.  

Hvem stiller til valg?

Bli bedre kjent med alle kandidatene her. 

Se valgkomiteens innstilling her.

Kan jeg trekke meg fra et valg?

Ja, det kan du. Dersom du har meldt deg som kandidat, men ikke lengre ønsker å stille til valg, kan du helt fram til valget trekke ditt kandidatur ved å sende e–post til [email protected].

Vurderer du å trekke deg som kandidat, kan det være smart å snakke med valgkomiteen og andre personer du kjenner før du tar det endelige valget.

 

 

Send e-post til valgkomiteen

Kontakt

Send en e-post til valgkomiteen for alt som har med kandidatur og spørsmål rundt å stille til valg.

Andre spørsmål om praktisk gjennomføring kan du sende til vår rådgiver, Pernille Rist-Christensen.  

Les mer om: