Om oss

Bilde: god stemning på et av pedagogstudentene sine arrangementer

Hvem er vi?

Pedagogstudentene er en organisasjon for deg som studerer for å bli lærer eller annet pedagogisk personell i barnehage eller skole. Vi er også studentorganisasjonen til Utdanningsforbundet, som er landets største fagforening for lærere.

Størst på lærerutdanning

Pedagogstudentene gjør alt vi kan for at alle våre over 20 000 medlemmer skal få en best mulig utdanning gjennom at studentenes meninger blir hørt. Det har ført til at seks av ti lærerstudenter er medlem hos oss. Det inkluderer:

 • Barnehagelærerstudenter
 • Grunnskolelærerstudenter
 • Lektorstudenter
 • PPU-studenter
 • Faglærerstudenter
 • Yrkesfaglærerstudenter

Vi finnes i hele landet

Sannsynligheten er stor for at Pedagogstudentene har et lokallagsstyre ved ditt studiested. Det vil si at det er tillitsvalgte som gjør alt fra å hjelpe medlemmer til å arrangere sosiale eller faglige arrangementer for medlemmene på campus. Hvis du vil det, kan du bli en del av dette ved å engasjere deg der du studerer.

Les mer om organisasjonen

Kontakt oss

Organisasjonens struktur

Pedagogstudentene er en medlems- og interesseorganisasjon. Det vil si at vi både har aktiviteter for våre medlemmmer og at vi jobber for våre medlemmers interesser politisk. 

For at vi skal klare å gjøre jobben best mulig er vi organisert med flere organisasjonsledd.

 • Lokallagene driver det meste av medlemsaktiviteten og verving av nye medlemmer. Det er også lokallagenes årsmøter som velger hvem som skal møte på landsmøtet.
 • Landsmøtet er vårt øverste besluttende organ. De bestemmer hva Pedagogstudentene skal mene og jobbe for, og velge hvem som skal jobbe for å nå målene. Alle lokallagene er representert på landsmøtet som foregår en gang i året.
 • Landsstyret er organet som både påser at landsmøetets vedtak følges opp, og så vedtar de utdypende politikk og uttalelser. Her møter en representant fra hvert lokallag, og de møtes 5 ganger i året.
 • Arbeidsutvalget er det operative nivået med leder og nestleder som jobber på heltid og 5 au-medlemmer som i hovedsak er studenter. Oppgavene til arbeidsutvalget er å operasjonalisere organisasjonens mål.
 • I tillegg har vi flere komiteer og utvalg, og to ansatte.

Hva jobber vi for?

 • at din utdanning skal holde høy kvalitet
 • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
 • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
 • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
 • at våre utdanninger er praksisnære og profesjonsrettet
 • at våre utdanninger skal ha en tydelig sammenheng mellom teori og praksis
Les mer om vår politikk

Organisasjon

Alt om Pedagogstudentene som organisasjon.

Pedagogstudentene lokalt

Finner du ikke ditt lokallag?

Vi har i dag medlemmer ved 38 studiesteder, men bare aktive lokallag ved 22 av de største av dem. Finner du ikke lokallaget ditt i oversikten over betyr det at det ikke er noe aktivt lokallag ved ditt studiested. 

I så fall kan du starte lokallaget selv! Hør med noen du kjenner om de vil være med (det er alltid lettere å være flere) og ta kontakt med oss, så hjelper vi dere igang.

Jeg vil starte et lokallag!

Pedagogstudentene – en del av Utdanningsforbundet

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. At du som medlem av Pedagogstudentene samtidig er medlem av Utdanningsforbundet betyr at du kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon.

Dette er særlig til hjelp for deg som jobber i 20% stilling eller mer i barnehage eller skole ved siden av studiene kan du registrere ditt arbeidsforhold og få et fullverdig medlemskap i Utdanningsforbundet. Les mer om hva det betyr lengre ned.

Les mer om hva dette betyr for deg!