Dokumentarkiv

På denne siden finner du en oversikt over tidligere gjeldende dokumenter.

I Pedagogstudentene ønsker vi å tilgjengeliggjøre våre dokumenter, både de gjeldende og tidligere, for alle som måtte ønske å lese hva vi mener og har ment opp gjennom. På denne siden vil du finne en oversikt over tidligere dokumenter. Foreløpig er ikke alle historiske dokumentene tilgjengelig, bare noen av de dokumentene som har vært gjeldende de siste årene. Ettersom de gjeldende dokumentene blir historiske vil de også legges i dette arkivet, og det kan være det på et tidspunkt blir tilgjengeliggjort dokumenter fra lengre tilbake i tid. 

Har du interesse av å lese et bestemt dokument kan du alltid sende en henvendelse til oss på mail

 

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet er landsmøtet sin bestilling til organisasjonen for kommende landsmøteperiode. 

Se tidligere arbeidsprogram

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet er organisasjonens øverste styrende politiske dokument. Det beskriver de øverste styrende politiske prinsippene til organisasjonen og er det politiske grunnlaget til organisasjonen.

Se tidligere prinsipprogram

Politiske plattformer

Fram til landsmøtet 2021 var Pedagogstudentenes politikk for de ulike utdanningene nedfelt i ulike politiske plattformer. Disse vedtok landsmøtet i 2021 å avvikle ettersom innholdet ble ivaretatt i nytt prinsipprogram. 

Gå til politisk plattform for:

Vedtekter

Last ned tidligere vedtekter

Les mer om: