Organisasjon

Lærerstudentene er en organisasjon hvor medlemmene har stor innflytelse. Her kan du lese hvordan du kan være med å bestemme hva Lærerstudentene skal jobbe for og hvem som skal jobbe for deg.

Organisasjonens struktur

Lærerstudentene er en medlems- og interesseorganisasjon. Det vil si at vi både har aktiviteter for våre medlemmmer og at vi jobber for våre medlemmers interesser politisk. 

For at vi skal klare å gjøre jobben best mulig er vi organisert med flere organisasjonsledd.

  • Lokallagene driver det meste av medlemsaktiviteten og verving av nye medlemmer. Det er også lokallagenes årsmøter som velger hvem som skal møte på landsmøtet.
  • Landsmøtet er vårt øverste besluttende organ. De bestemmer hva Lærerstudentene skal mene og jobbe for, og velge hvem som skal jobbe for å nå målene. Alle lokallagene er representert på landsmøtet som foregår en gang i året.
  • Landsstyret er organet som både påser at landsmøetets vedtak følges opp, og så vedtar de utdypende politikk og uttalelser. Her møter en representant fra hvert lokallag, og de møtes 5 ganger i året.
  • Arbeidsutvalget er det operative nivået med leder og to nestledere som jobber på heltid og 4 au-medlemmer som i hovedsak er studenter. Oppgavene til arbeidsutvalget er å operasjonalisere organisasjonens mål.
  • I tillegg har vi flere komiteer og utvalg, og tre ansatte.