Valg på landsmøtet 2023

Still til valg! Pedagogstudentenes landsmøte skal velge ny ledelse, utvalg og komiteer for landsmøteperioden 2023-24.

Bilde av en mann og to kvinner som holder rundt hverandre og smiler inn i kamera.
Valgkomiteen 22-23. Fra venstre: Jørgen Aarset, Maren Konstanse Svellingen Svendsen og Iselin Sande Bakke.

Valgkomiteen er her for deg!

Valgkomiteen arbeider for å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Dette gjør de gjennom gode samtaler med alle som ønsker. Sammen med kandidatene vil valgkomiteen komme fram til om det er riktig for deg å stille til valg, hva som er det riktige vervet for deg å stille til, eller om det kan være mer riktig å vente.

Er du nysgjerrig på prosessen knyttet til valg, kan du ta kontakt med valgkomiteen. 

Send inn kandidatskjemaet ditt

Skal du stille til valg på landsmøtet leverer du inn kandidatskjema her: Kandidatskjemaet finner du her.

 • 1 leder
 • 2 nestledere - Politisk nestleder og organisatorisk nestleder 
 • 4 studentmedlemmer i arbeidsutvalget
 • 1 medlem av kontrollkomiteen for en ettårsperiode
 • 1 medlem av kontrollkomiteen for en toårsperiode
 • 3 medlemmer av valgkomiteen

Mandatene (hva som forventes av vervet) til de ulike vervene kan lese mer om her. 

Kan jeg trekke meg fra et valg?

Ja, det kan du. Dersom du har meldt deg som kandidat, men ikke lengre ønsker å stille til valg, kan du helt fram til valget trekke ditt kandidatur ved å sende e–post til valg@pedagogstudentene.no.

Vurderer du å trekke deg som kandidat, kan det være smart å snakke med valgkomiteen og andre personer du kjenner før du tar det endelige valget.

 

 

Send e-post til valgkomiteen

Hvilke frister gjelder?

Det er ulike frister når det kommer til offentliggjøring av kandidater og innstillinger. Disse finnes i Pedagogstudentenes valgreglement. 

Innstillingsfrister til leder og nestledere:

 • Til leder og nestledere skal innstilling offentliggjøres to uker før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er fire uker før landsmøtets start. 
 • Til landsmøtet 2023 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 7. april. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere er 24. mars.

Innstillingsfrister til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen:

 • Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres en uke før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er to uker før landsmøtets start.
 • Til landsmøtet 2023 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 14. april. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen er 7. april.

Viktige datoer i 2023

 • 17. februar - Offentliggjøring av kandidater
 • 20. februar - Offentliggjøring av kandidatskjemaer
 • 24. mars - Frist for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere
 • 7. april - Frist for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
 • 7. april - Offentliggjøring av innstilling til leder og nestledere
 • 14. april - Offentliggjøring av innstilling til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
 • 21. april - Landsmøtet starter
 • 17. april- Digital sofasamtale med kandidater til  studentmedlemmer i arbeidsutvalget
 • 21. april - Fysisk sofasamtale med kandidater til leder og nestledervervene
 • 23. april - Valg med valgtaler

Kandidater og kandidatskjemaer blir oppdatert fortløpende på nettsiden fram til valget.