Bilde: Delegater på Pedagogstudentenes landsmøte viser støttetegn for taler med døveklapping.

Landsmøtet

Landsmøtet er Pedagogstudentenes øverste besluttende organ. Les mer om hvem som deltar på Landsmøtet, hvilke saker de behandler og hvordan du kan være med å bestemme.

Landsmøtet arrangeres en gang i året og alltid innen utgangen av april. På landsmøtet er det om lag 130 personer møtes for å bestemme hva Pedagogstudentene skal gjøre det neste året, hva Pedagogstudentene skal mene om ulike saker og hvem som skal forvalte politikken til Pedagogstudentene det kommende året. 

Landsmøtet i 2020 blir på Sundvolden hotell fra fredag 17. til mandag 20. april.