Bilde: Delegater på Pedagogstudentenes landsmøte viser støttetegn for taler med døveklapping.

Landsmøtet

Landsmøtet er Pedagogstudentenes øverste besluttende organ. Les mer om hvem som deltar på Landsmøtet, hvilke saker de behandler og hvordan du kan være med å bestemme.

Landsmøtet arrangeres en gang i året og alltid innen utgangen av april. På landsmøtet er det om lag 130 personer møtes for å bestemme hva Pedagogstudentene skal gjøre det neste året, hva Pedagogstudentene skal mene om ulike saker og hvem som skal forvalte politikken til Pedagogstudentene det kommende året. 

Årets hovedsaker

Lærerutdanning er en grunnstein i utdanningspolitikken. Landsmøtet til Pedagogstudentene tar pulsen på landets lærer- og pedagogstudenter. På årets landsmøte reises debatter som:

• Hva er god vurdering i lærerutdanningene?
• Hvordan kan PPU bli bedre?
• Hvordan bør Pedagogstudentene utvikle seg som organisasjon?

Organisasjonen skal også velge ny studentledelse og arbeidsutvalg, og vedta satsningsområdene til organisasjonen i året som kommer i arbeidsprogrammet.

Årets største politiske sak er behandlingen av en ny politisk plattform for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Delegatene skal diskutere seg fram til og vedta hva vi skal mene om PPU, som er den utdanningen som uteksaminerer flest lærerstudenter hvert år. Du finner utgangspunktet for debattene i sakspapirene.

Den største organisatoriske saken er en helhetlig revidering av vedtektene til Pedagogstudentene. Her skal delegatene diskutere – hvordan ønsker vi at organisasjonen skal fungere? Hvilken organisasjon ønsker vi oss fremover?

Utdrag fra tidsplanen

Fredag 26. april

13:00 13:20 Åpning og leders tale
13:30 13:50 Høyere utdanningsminister Nybø hilser landsmøtet
15:40 16:20 Utdanningsforbundet og Universitets og høgskolerådet hilser landsmøtet
16:30 18:30 Landsmøtedebatt – vurdering i lærerutdanningene

Lørdag 27. april

09:00 14:00 Vedtekter
15:15 17:15 Arbeidsprogram 2019-2020

Søndag 28. april

09:00 11:30 Politisk plattform for PPU-A
13:20 15:50 Valg av leder, nestleder og AU
16:10 17:20 Valg av valg- og kontrollkomité

Mandag 29. april

13:40 14:40 Diskusjon og vedtak resolusjoner

Les fullstendig forslag til dagorden.

Følg landsmøtet 

Årets landsmøte vil bli strømmet slik at alle som vil kan følge med på debattene og hva som skjer. Direktesendingen starter fredag 26. april kl. 13.00. Følg med på landsmøtet direkte.

Skal du på Landsmøtet 2019, eller er nysgjerrig på hva som skjer, anbefaler vi deg å sjekke ut siden for Landsmøtet 2019. Her finner du alt av informasjon om årets Landsmøte. Er du interessert i å følge med på hva som skjer kan du følge #PSLM på både Facebook, Instagram og Twitter.

Vi håper årets landsmøte blir like magisk som i fjor, om ikke enda mer!


Vi gleder oss utrolig mye til alle de gode debattene, politikkutviklingen, latter og masse engasjement. Spesielt gleder vi oss til å treffe deg som skal på landsmøtet!

Finn ut mer om Landsmøtet 2019