Valgkomiteens innstilling til landsmøtet 2023

Her finner du valgkomiteens innstilling til landsmøtet 2023. En innstilling er en anbefaling fra valgkomiteen til valgforsamlingen. Denne skal de komme fram til gjennom nøye vurdering av kandidatene som stiller.

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til leder på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer, mandat for leder og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier. I innstillingsprosessen til leder har Maren, som medlem av valgkomiteen, ikke vært delaktig.

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til: 

 • Kaspara Halkjelsvik

Kaspara har hatt flere lokale og sentrale verv i Pedagogstudentene der hun har vist sitt engasjement for organisasjonen og utdanningspolitikken. I denne perioden har hun sittet som medlem av kontrollkomiteen, og satt i perioden 2021-2022 som studentmedlem i arbeidsutvalget. På lokalt plan har hun vært nestleder og verveansvarlig for lokallaget ved Universitetet i Stavanger, der hun er utdannet barnehagelærer med fordypning i organisasjon og ledelse. Kaspara har i ettertid startet på en master i spesialpedagogikk samtidig som hun har jobbet både i barnehage og skole. Kaspara har dermed mye erfaring innad Pedagogstudentene, men også annen relevant erfaring utenfor organisasjonen som hun kan ta med seg inn i ledervervet. 

Kaspara har et ønske om å være en medlemsnær leder med fokus på lokallagene og de tillitsvalgte. Hun er inkluderende, imøtekommende og synlig, noe som gjør henne til en trygg person som skaper engasjement hos andre og knytter våre medlemmer sammen. De verdiene og positive erfaringene hun tar med seg kan forplante seg nedover i organisasjonen og styrke Pedagogstudentene ut i fingerspissene, noe som er positivt i møte med Utdanningsforbundet, media, i politikken og andre samarbeidspartnere. Sammen med de politiske erfaringene hun har, både i og utenfor organisasjonen, har hun utviklet en unik kunnskap som er viktig for å lede og representere Pedagogstudentene.

Vi i valgkomiteen mener Kaspara kan blomstre i en ledelse med to nestledere når det kommer til kommunikasjon og samarbeid. Hun har et fokus på å bygge et fellesskap, samtidig som hun kan være en tydelig stemme i representantskap og relevante arenaer for organisasjonen. En leder har et viktig ansvar for å være organisasjonen ansikt utad og å fronte medlemmenes interesser, noe vi mener Kaspara har et ekstra godt øye for. Hun har et brennende engasjement for Pedagogstudentene, og har en visjon for fremming av organisasjonen i mediebildet, samt å løfte samfunnssynet for lærerprofesjonen i en positiv retning. I en tid med lave søkertall til lærerutdanningene, lite medlemsvekst og et større behov for engasjement, tror vi at Kaspara er en viktig representant for Pedagogstudentene og organisasjonens verdier blant fremtidens lærere og i politikken. Vi i valgkomiteen har ingen tvil på at Kaspara Halkjelsvik vil være en sterk og ambisiøs leder for Pedagogstudentene i den kommende perioden.

En kandidat har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til politisk nestleder på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer og landsstyrets innstilling til mandat for politisk nestleder, samt lagt vekt på et helhetlig perspektiv på organisasjonen sine behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

Sammen har vi vurdert kandidaten opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til: 

 • J. Parcival Kjæret

J. Parcival har siden 2022 sittet som både landsstyrerepresentant og leder av lokallaget ved Universitetet i Tromsø. Tidligere har han skrevet en bachelor i statsvitenskap, og vil i år levere master i lærerutdanning 8-13. Han sitter nå også i faglig råd for lærerutdanning, og tar dermed med seg mye kompetanse inn i vervet som politisk nestleder. J. Parcival er en tydelig frontfigur som er lett å kommunisere og samarbeide med, og som har et ønske om å alltid få fram det beste i andre. I en ledertrio kan J. Parcival utvikle sine refleksjoner og resonnement. J. Parcival er motivert av trivsel, og ønsker å ta vare på de tillitsvalgte. Samtidig er J. Parcival engasjert i politikk, og har i landsstyret bidratt med en sterk og stødig stemme. Valgkomiteen opplever J. Parcival som utviklingsorientert og tror han kan bidra til å ta organisasjonen et skritt framover. Gjennom økt fokus på finansiering av lærerutdanningene håper J. Parcival på å forbedre praksis, og han har en langsiktig tenkning over hvordan organisasjonen kan ivareta og bygge på verdiene til Pedagogstudentene. 

Valgkomiteen er trygg på at J. Parcival er godt forberedt på å tre inn i vervet til politisk nestleder. Med sin sterke stemme og politiske forståelse mener valgkomiteen at J. Parcival vil gjøre en god jobb i ledelsen.

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til organisatorisk nestleder på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer og landsstyrets innstilling til mandat for organisatorisk nestleder, samt lagt vekt på et helhetlig perspektiv på organisasjonen sine behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til: 

 • Sonja Tan Nguyen

Sonja har en lang karriere innenfor studentpolitikk fra Høgskolen i Innlandet hvor hun har sittet og utmerket seg som både leder og nestleder i Studentorganisasjonen i Innlandet og som nestleder for Pedagogstudentene det siste året. Hun har tidligere utdannet seg til grunnskolelærer og tar nå en master i tilpasset opplæring. Hun har også flere års erfaring fra lokallaget på Hamar som både nestleder og landsstyrerepresentant. Denne erfaringen med organisasjonsarbeid, i og utenfor Pedagogstudentene, gjør henne til en sterk kandidat for vervet som organisatorisk nestleder. I vervet så ønsker hun å fortsette og bidra til å både styrke og videreutvikle Pedagogstudentene som organisasjon, samtidig som hun ønsker å bidra til samarbeid innad i organisasjonen og med lokallagene. Sonja brenner for at overgangen fra student til lærer skal bli best mulig, og vi tror hun kan bidra til at Pedagogstudentene kan påvirke dette ut mot lærerutdanningene. Hun viser omsorg for menneskene rundt henne og oppleves for mange som en lyttende person. Dette er viktige egenskaper for en organisatorisk nestleder. Basert på Sonjas samarbeidsevner og hennes strukturerte arbeidsform tror valgkomiteen at hun kan bli en god støtte for leder og politisk nestleder i det felles arbeidet til den kommende ledertrioen. 

Valgkomiteen mener at Sonja fortsatt har mye å bidra med til Pedagogstudentene og at vervet som organisatorisk nestleder er et verv hvor hun kan få vist og videreutviklet sine evner best samtidig som hun kan bidra til kontinuitet i ledelsen. Under samtaler kommer Sonja fram som engasjert, reflektert og lyttende, noe vi tror kan bidra til økt trivsel blant medlemmene til Pedagogstudentene.

Seks kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til studentmedlem i arbeidsutvalget på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer, landsstyrets innstilling til mandat for studentmedlem i arbeidsutvalget og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier. 

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til: 

 • Bjørn Anders Nubdal
 • Gunn Eli Hjelle
 • Joanna Melby Myhre
 • Malin Andersen Svarstad

Valgkomiteen mener disse fire kandidatene vil tilføre arbeidsutvalget den kompetansen og engasjementet som trengs for å utvikle organisasjonen det kommende året. Vi har lagt spesiell vekt på kandidatene sine erfaringer og utviklingspotensiale for vervet, samt betraktet motivasjon og engasjement for å ta på seg et slikt organisatorisk verv. Vi ønsker å utdype begrunnelse for hver kandidat i alfabetisk rekkefølge.

Bjørn Anders Nubdal

Bjørn studerer master i barnehageledelse ved DMMH og har vært svært delaktig i studentfrivilligheten der. Bjørn ser viktigheten med å ha engasjerte studenter og hvordan det påvirker læringsmiljøet, og hans motivasjon er å kunne reise rundt og bistå lokallagene. Han er initiativrik og har pågangsmot som kommer organisasjonen til gode. Hans blikk for detaljer og utdanningspolitikk kombinert med hans evne til å ivareta studenter tror vi er viktig i arbeidsutvalget denne kommende perioden. 

Gunn Eli Hjelle

Gunn Eli studerer grunnskolelærerutdanning 5.-10. ved HVL Bergen og starter på sitt fjerde år til høsten. Hun er sosial og utadvendt samtidig som hun er lyttende og gir rom for andre. Valgkomiteen opplever at Gunn Eli ønsker å løfte medlemmenes stemme og skape engasjement. Vi tror hennes ståpåvilje vil være viktig for neste periodes arbeidsutvalg. I et arbeidsutvalg tror valgkomiteen at Gunn Eli kan utvikle sine organisatoriske egenskaper gjennom nye inntrykk og erfaringer, og samtidig bidra med egne synspunkter. 

Joanna Melby Myhre

Joanna fullfører snart lektorutdanning 8.-13. ved UiS, og har til høsten planer om å studere videre. Joanna har flere års erfaring i lokallaget ved UiS gjennom verv som leder, nestleder og verveansvarlig. Hun har bidratt til et tett samarbeid med Utdanningsforbundet Rogaland og vist sitt engasjement for utdanningspolitikk gjennom å skrive resolusjon og leserinnlegg. Vi opplever Joanna som strukturert, målrettet og med et engasjement som favner både organisasjonen og menneskene hun møter. Valgkomiteen tror Joanna kan bli et godt bidrag til arbeidsutvalget med sin evne til å omfavne de rundt seg og bygge andre opp. 

Malin Andersen Svarstad

Malin studerer grunnskolelærer 1.-7. ved Høgskulen i Volda og skal inn i sitt femte år på studiet etter sommeren. Hun har de siste årene sittet som både landsstyrerepresentant og leder av lokallaget i Volda, og har også vist sitt engasjement regionalt i Utdanningsforbundet. Hun har derfor meget god erfaring med hvordan organisasjonen jobber både lokalt og nasjonalt. Malin har en varm utstråling i møte med organisasjonens medlemmer. Vi tror Malin vil få muligheten til å utvikle seg videre i et arbeidsutvalg, samt være en sterk stemme med et brennende engasjement for lokallagene.

2-årig medlem av kontrollkomiteen

En kandidat har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til 2 årig medlem av kontrollkomiteen på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer og mandat for kontrollkomiteen, samt lagt vekt på et helhetlig perspektiv på organisasjonen sine behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

Sammen har vi vurdert kandidaten opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til: 

 • Anita Vikestad

Anita er utdannet barnehagelærer og har videre begynt på master med fokus på likestilling og mangfold. Hun har erfaring fra studentparlamentet på DMMH og Studenttinget ved NTNU, noe som har gitt henne god innsikt i organisasjonsarbeid. I Pedagogstudentene har Anita det siste året sittet som studentmedlem i arbeidsutvalget og dermed fått bidra til å utarbeide organisasjonens dokumenter. Hun oppleves å ha en sterk arbeidskapasitet og har vist at hun er reflektert når hun har ordet. Alle disse erfaringene og kvalitetene er noe hun vil få god bruk for, og muligheten til å bygge videre på, i de to neste periodene i kontrollkomiteen.  Valgkomiteen er trygg på at Anita vil gjøre en god jobb i kontrollkomiteen.

1-årig medlem av kontrollkomiteen

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til 1 årig medlem av kontrollkomiteen på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer, mandat for kontrollkomiteen og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier. 

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til: 

 • Selma Roberg

Selma er ferdig utdannet lektor 8.-13. trinn og har siste året jobbet som lærer. På landsmøtet fullfører hun sitt verv som 1 årig medlem av kontrollkomiteen til Pedagogstudentene. I tillegg har Selma sittet som lokallagsleder på UiO og har erfaring som landsstyrerepresentant. Selma har siste året opparbeidet seg verdifull erfaring og inngående kunnskaper om styringsdokumentene våre og de organisatoriske sakene som er dagsaktuelle for Pedagogstudentene. Selma har et kritisk blikk og oppleves som svært observant, noe som kommer godt med i kontrollkomiteens arbeid. Valgkomiteen mener Selma vil være et godt tilskudd til kontrollkomiteen og kan bidra til et godt samarbeid i krevende prosesser. 

Tre kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til ny valgkomité på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer, mandat for valgkomiteen og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier. 

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til: 

 • Julie Walle Moan
 • Lizbeth Ohrstrand
 • Samir Rabhi

Valgkomiteen mener disse tre kandidatene vil tilføre valgkomiteen den kompetansen og engasjementet som trengs for å skape relasjoner og finne dyktige kandidater til organisasjonen det kommende året. Vi har lagt spesiell vekt på kandidatene sine erfaringer og utviklingspotensiale for vervet, samt betraktet motivasjon og engasjement for å ta på seg et slikt verv. Vi ønsker å utdype begrunnelse for hver kandidat i alfabetisk rekkefølge.

Julie Walle Moan

Julie fullfører grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT Alta til sommeren og skal jobbe som lærer til høsten. Valgkomiteen opplever henne som imøtekommende og hun evner å spre glede rundt seg. Vi tror at hennes fokus på å være lyttende og støttende kommer godt med i en valgkomité. 

Lizbeth Ohrstrand

Lizbeth er ferdig utdannet barnehagelærer ved DMMH til sommeren og vil til høsten ut i jobb. Hun har hatt som fokus å være sosial under utdanningen sin og har hatt flere verv i sine år på DMMH. Lizbeth ser mennesker rundt seg og valgkomiteen tror hun kan bidra til å bygge opp engasjement og selvtillit hos medlemmene våre.

Samir Rabhi

Samir går nå siste året på grunnskolelærerutdanningen 5.-10. ved NLA i Oslo og skal jobbe på skole etter sommeren. Han har vært aktiv i organisasjonen siden starten på studiet og har dermed god kjennskap til både organisasjonen og medlemmene. Valgkomiteen er trygg på at hans evne til relasjonsbygging vil være et viktig element inn i den nye valgkomiteen. 

Frister

Viktige datoer i 2023

 • 17. februar - Offentliggjøring av kandidater
 • 20. februar - Offentliggjøring av kandidatskjemaer
 • 24. mars - Frist for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere
 • 7. april - Frist for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
 • 7. april - Offentliggjøring av innstilling til leder og nestledere
 • 14. april - Offentliggjøring av innstilling til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
 • 21. april - Landsmøtet starter
 • 17. april- Digital sofasamtale med kandidater til  studentmedlemmer i arbeidsutvalget
 • 21. april - Fysisk sofasamtale med kandidater til leder og nestledervervene
 • 23. april - Valg med valgtaler

Kandidater og kandidatskjemaer blir oppdatert fortløpende på nettsiden fram til valget.

Hvilke frister gjelder?

Det er ulike frister når det kommer til offentliggjøring av kandidater og innstillinger. Disse finnes i Pedagogstudentenes valgreglement. 

Innstillingsfrister til leder og nestledere:

 • Til leder og nestledere skal innstilling offentliggjøres to uker før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er fire uker før landsmøtets start. 
 • Til landsmøtet 2023 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 7. april. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere er 24. mars.

Innstillingsfrister til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen:

 • Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres en uke før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er to uker før landsmøtets start.
 • Til landsmøtet 2023 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 14. april. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen er 7. april.
Les mer om: