Valg på landsmøtet 2024

Still til valg! Pedagogstudentenes landsmøte skal velge ny ledelse, utvalg og komiteer for landsmøteperioden 2023-2024.

Tre kvinner smiler til kameraet. Bak dem er en rød utsmykning på veggen. Foto.
Valgkomiteen 2023-2024: Fra venstre: Julie Walle Moan, Lizbeth Ohrstrand og Caroline Madsen.

Valgkomiteen er her for deg!

Valgkomiteen arbeider for å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Dette gjør de gjennom gode samtaler med alle som ønsker. Sammen med kandidatene vil valgkomiteen komme fram til om det er riktig for deg å stille til valg, hva som er det riktige vervet for deg å stille til, eller om det kan være mer riktig å vente.

Er du nysgjerrig på prosessen knyttet til valg, kan du ta kontakt med valgkomiteen. 

Still spørsmål her

 

Det bli sofasamtale med leder- og nestlederkandidatene 20:30-21:30 på fredag, i landsmøtesalen!

Årets moderator er Ida Næss Hjetland

Ida er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet på sin andre periode. 

Ida Næss Hjetland har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver for PPT Oslo fra 2011. Hun ble arbeidsplasstillitsvalgt i 2013. I 2019 ble hun valgt inn i sentralstyret i Utdanningsforbundet, og gjenvalgt i 2023. Hun har ledet kontaktforum faglig og administrativt støttesystem og fikk også ansvaret for kontaktforum universitet og høgskole fra april 2023. Hun er medlem av forhandlingsutvalget og konfliktberedskapsutvalget i Unio i Oslo kommune og medlem av utvalg for likestilling og mangfold.

Vi ser fram til å bli bedre kjent med delegatene!

Send inn kandidatskjemaet ditt

Skal du stille til valg på landsmøtet leverer du inn kandidatskjema her: Kandidatskjemaet finner du her.

  • 1 leder
  • 2 nestledere - Politisk nestleder og organisatorisk nestleder 
  • 4 studentmedlemmer i arbeidsutvalget
  • 1 medlem av kontrollkomiteen for en ettårsperiode
  • 1 medlem av kontrollkomiteen for en toårsperiode
  • 3 medlemmer av valgkomiteen

Mandatene (hva som forventes av vervet) til de ulike vervene kan lese mer om her. 

Kan jeg trekke meg fra et valg?

Ja, det kan du. Dersom du har meldt deg som kandidat, men ikke lengre ønsker å stille til valg, kan du helt fram til valget trekke ditt kandidatur ved å sende e–post til [email protected].

Vurderer du å trekke deg som kandidat, kan det være smart å snakke med valgkomiteen og andre personer du kjenner før du tar det endelige valget.

 

 

Send e-post til valgkomiteen

Hvilke frister gjelder?

Det er ulike frister når det kommer til offentliggjøring av kandidater og innstillinger. Disse finnes i Pedagogstudentenes valgreglement. 

Innstillingsfrister til leder og nestledere:

Til leder og nestledere skal innstilling offentliggjøres to uker før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er fire uker før landsmøtets start. 
Til landsmøtet 2024 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 29. mars. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere er 15. mars.


Innstillingsfrister til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen:

Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres en uke før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er to uker før landsmøtets start.
Til landsmøtet 2024 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 5. april. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen er 29. mars.

Viktige datoer i 2024

16. februar - Offentliggjøring av kandidater
19. februar - Offentliggjøring av kandidatskjemaer
15. mars - Frist for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere
29. mars - Frist for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
29. mars - Offentliggjøring av innstilling til leder og nestledere
5. april - Offentliggjøring av innstilling til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
12. april - Landsmøtet starter
12. april - Fysisk sofasamtale med kandidater til leder og nestledervervene
14. april - Valg med valgtaler
Kandidater og kandidatskjemaer blir oppdatert fortløpende på nettsiden fram til valget.