Valgkomiteens innstilling til landsmøtet 2024

Her finner du valgkomiteens innstilling til landsmøtet 2024. En innstilling er en anbefaling fra valgkomiteen til valgforsamlingen. Denne skal de komme fram til gjennom nøye vurdering av kandidatene som stiller.

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling på gjeldende vedtekter og valgreglement, etiske retningslinjer og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess har vi foretatt oss intervju og samtaler med kandidatene og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

 

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til:

 

  • Kaspara Halkjelsvik.

 

Kaspara er utdannet barnehagelærer med fordypning i organisasjon og ledelse ved Universitetet i Stavanger, samt hun har påbegynt en master i spesialpedagogikk ved Høgskulen i Volda. Hun har vært studentrepresentant i fagutvalg, studentveileder, mentor og fadderleder ved barnehagelærerutdanningen ved UiS, studentrepresentant i studieporteføljeutvalget ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humanoria ved UIS, samt studieleder i politisk studentparti innenfor blant annet fagområdene: Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utvikling, og Barns utvikling, lek og læring. I tillegg til disse erfaringene, har Kaspara også arbeidet som pedagogisk medarbeider i barnehage samtidig som hun har vært student.

 

Kaspara har en imponerende bakgrunn og har vist engasjement og dedikasjon til pedagogstudentene gjennom flere perioder. Fra 2021-2022 var Kaspara studentmedlem i arbeidsutvalget, og i påfølgende periode satt hun i kontrollkomiteen der hun fikk god kjennskap til, og kunnskap om, organisasjonens vedtekter. Av lokal erfaring har Kaspara vært verveansvarlig og nestleder i lokallaget til UiS. Erfaringene Kaspara har tilegnet seg gjennom denne perioden gir henne god innsikt i Pedagogstudentene sitt arbeid både innad og utenfor organisasjonen. I løpet av valgprosessen har Kaspara vist solid rolleforståelse og valgkomiteen mener hun vil være en samlende og trygg leder for Pedagogstudentene.

 

Kaspara ønsker å være en leder med fokus på trygghet og en god organisasjonskultur der alle føler seg trygg og ivaretatt. Hennes ambisjoner for organisasjonen bygger på god møtekultur, trygge arenaer for de tillitsvalgte, politisk arbeid og å virkelig arbeide med de politiske strategiene. Kaspara har flere egne strategier for hvordan organisasjonen kan engasjere seg mer politisk på ulike nivå, og ønsker å arbeide videre med og vise det sterke fellesskapet. Kaspara mener det er en forutsetning at vi står sammen for å skape endringer for lærerutdanningene til det bedre for fremtidens barn og unge.

 

Kaspara har vist en bred forståelse for både pedagogikk, ledelse og organisasjonsarbeid. Valgkomiteen er overbevist om at Kaspara vil fortsette å styrke Pedagogstudentene og representere alle lærerstudenter på en utmerket måte. Valgkomiteen har tillit til at Kaspara vil være en stor ressurs for organisasjonen videre.

 

 

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling på gjeldende vedtekter og valgreglement, etiske retningslinjer, case-arbeid og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess, har vi foretatt oss intervju og samtaler med kandidatene og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

 

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til:

 

●       Iselin Sande Bakke

 

Iselin har i flere år engasjert seg i Pedagogstudentene. Iselin har grunnutdanning som grunnskolelærer 5-10 fra Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal og har dette skoleåret studert Tegnspråk ved OsloMet. Hun ble valgt inn i lokallagsstyret til HVL Sogndal i 2019 som vara landsstyrerepresentant, og hatt flere ulike verv i organisasjonen siden. Iselin har sittet som lokallagsleder, landsstyrerepresentant, studentmedlem i arbeidsutvalget for perioden 2021-2022 og som valgkomitémedlem i perioden 2022-2023.

 

Kjente beskriver henne som omsorgsfull, engasjert, rutinert og glad i menneskene hun har rundt seg. Utenfor Pedagogstudentene har Iselin erfaring fra andre organisasjoner, slik som Norsk Målungdom og Studentsamfunnet. Hennes ambisjoner for Pedagogstudentene baserer seg på at et medlemskap i Pedagogstudentene skal være en selvfølge for alle lærerstudenter. Hun ønsker å oppnå dette gjennom å løfte lokallagene og engasjere de tillitsvalgte. Hun legger også vekt på sosiale medier og digitale plattformer sitt potensiale som et verktøy i arbeidet for å oppnå tettere medlemsnærhet.

 

Iselins brennende engasjement for organisasjonen, utdanningspolitikk, studentstemmen og lærerutdanningene, samt erfaring fra andre organisasjoner fra studentmiljøet i Sogndal, gjør valgkomiteen sikker på at Iselin innehar god kompetanse som vil være verdifull i arbeidet som organisatorisk nestleder for Pedagogstudentene.

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling på gjeldende vedtekter, gjeldende valgreglement, etiske retningslinjer og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess har vi foretatt oss intervju, samtaler og casearbeid med kandidatene og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

 

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til:

 

●       Karen Joanna Melby Myhre

 

Joanna har den siste perioden sittet i verv som både studentmedlem i arbeidsutvalget og politisk nestleder. Hun har vært tillitsvalgt i lokallaget ved UiS siden 2020, hvor hun har hatt verv som lokallagsleder, nestleder og verveansvarlig. Joanna har også vært tillitsvalgt i ulike fag på lektorutdanningen ved UiS. Valgkomiteen har gjennom samtaler, intervju og casearbeid opplevd Joanna som trygg, reflektert og kunnskapsrik. Valgkomiteen mener at Joanna har et godt innblikk i mandatet til politisk nestleder, organisasjonens styringsdokumenter og har tilegnet seg god kunnskap og erfaring fra den siste perioden.

 

Joanna har store ambisjoner for organisasjonen. Hun forteller om hjertet hun fortsatt har for lokallagene, og vil derfor jobbe sammen med resten av arbeidsutvalget for å styrke, gjenopprette og skape nye lokallag på de ulike utdanningsinstitusjonene. Hun har et ønske om å forankre politikken til Pedagogstudentene gjennom politisk arbeid. Hun er villig til å bidra til at politikere og Utdanningsforbundet skal jobbe målrettet med den nye nasjonale strategien for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, samt at vedtak på Stortinget skal gjenspeile Pedagogstudentenes arbeidsprogram. Hun ønsker at Pedagogstudentene skal være en trygg og inkluderende organisasjon der alle får muligheten til å ytre sine meninger og føle seg sett.

 

Joanna utviser god rollebevissthet i samspill med tillitsvalgte og møter med valgkomiteen. Hun har et høyt kunnskapsnivå og engasjement for Pedagogstudentene, og valgkomiteen mener at Joanna har kompetanse, erfaring og egenskaper som vil være svært nyttig å ta med seg videre i organisasjonen som politisk nestleder.

5 kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling på gjeldende vedtekter, gjeldende valgreglement, etiske retningslinjer og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess, har vi foretatt oss intervju og samtaler med kandidatene og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

 

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til:

 

●       Anniken Kristiansen Lyngvær

●       Stine Sævik Dahl

●       Anne Therese Matheson Sevle

●       Nora Skjellaug

 

Valgkomiteen mener at disse fire kandidatene vil bidra med god kompetanse og det engasjementet som trengs for å utvikle Pedagogstudentene den kommende perioden.

 

Anniken Kristiansen Lyngvær

Anniken begynner på sitt fjerde år på barnehagelærerstudiet ved Dronning Mauds Minne Høgskole campus Kristiansund til høsten. Hennes engasjement for politikk har vokst seg større i løpet av årene hennes i Pedagogstudentene. Gjennom sine verv i lokallagsstyret som styremedlem, landsstyrerepresentant og nestleder siden 2022, har hun vist et stort engasjement både på og av talerstolen. Hennes hjertesaker med blant annet fokus på økt bemanningsnorm er noe vi i valgkomiteen mener blir en ressurs inn i arbeidsutvalget.

Anniken sitt fokus på å være en trygg og lyttende person for de tillitsvalgte ser valgkomiteen på som nyttig og nødvendig i arbeidet som Studentmedlem i arbeidsutvalget. 

 

Stine Sævik Dahl

Stine studerer tredjeåret lektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hennes engasjement for studentpolitikken har vokst seg større og større på de tre årene hun har vært med Pedagogstudentene. Hun har siden 2021 gjennom verv som SoMe-ansvarlig, nestleder, leder og erfaring fra landsstyret vist seg som stødig og trygg på talerstolen. Hennes fokus på kvalitet i praksis og likt utdannede praksislærere vil være et godt innskudd som studentmedlem i arbeidsutvalget.

Valgkomiteen er trygg på at Stine sitt engasjement og målrettet fokus vil passe godt inn i arbeidsutvalget.

 

 

Anne Therese Matheson Sevle

Anne studerer fjerdeåret grunnskolelærer 5-10 ved Universitetet i Stavanger. Hennes engasjement i Pedagogstudentene har vokst seg større og større siden hun begynte å engasjere seg i lokallaget. Gjennom sitt verv som landsstyrerepresentant siden 2022 har hun vist at hun takler utfordringer, er arbeidsom og sosial, og en humørspreder. Hennes arbeid som teknologisk assistent ved UiS vil bidra til å inkludere teknologi-perspektivet inn i arbeidsutvalget. Anne sitt fokus på styrking av lokallag vil være både nyttig og nødvendig som studentmedlem i arbeidsutvalget.

Valgkomiteen er trygg på at Anne, med sitt humør og sine ideer, vil være et godt tilskudd til arbeidsutvalget.

 

Nora Skjellaug

Nora begynner på siste studieår grunnskolelærer 1-7 ved Universitetet i Stavanger til høsten. Hun har hatt verv som styremedlem, landsstyrerepresentant vara, nestleder og verveansvarlig ved lokallaget på UiS siden 2021. Nora har mulighet og villighet til å vie mye tid og energi på vervet som Studentmedlem i arbeidsutvalget. En av hennes hjertesaker er trygt studentmiljø, og Nora ser for seg at Pedagogstudentene skal være med på å tilby  møtepunkter for studenter, da hun mener at dette kan bidra til en tryggere campus og vil styrke tilhørigheten til studentmiljøet.

Valgkomiteen er trygg på at Nora, med sin arbeidskapasitet og strukturerte måte å jobbe på vil være til god nytte som Studentmedlem i arbeidsutvalget.

1-årig medlem av kontrollkomiteen

En kandidat har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til ny valgkomité på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer, mandat for valgkomiteen og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

Sammen har vi vurdert kandidaten opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til:

Hanne Tveiten Knutsen

Hanne studerer grunnskolelærer 1-7 ved Høgskulen på Vestlandet campus Sogndal, og har den siste perioden jobbet med masterskriving og sittet som landsstyrerepresentant i Pedagogstudentene. Etter 5 år i Pedagogstudentene har Hanne tilegnet seg mye kunnskap om organisasjonen og dens styringsdokumenter. Hun har også stor motivasjon og engasjement for Pedagogstudentene, og synes det er både underholdende og lærerikt å jobbe med våre styringsdokumenter. Hanne liker å jobbe i et høyt tempo, og viser stor samarbeidsvilje for arbeidet i kontrollkomiteen med de resterende komitémedlemmene. Hanne er utadvendt, sosial, tenker logisk og besitter en høy grad selvinnsikt. Dette er egenskaper valgkomiteen mener vil gjøre seg godt i organisasjonens kontrollkomité. 

 

2-årig medlem av kontrollkomiteen

En kandidat har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til ny valgkomité på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer, mandat for valgkomiteen og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

Sammen har vi vurdert kandidaten opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til:

Malin Andersen Svarstad

Malin studerer grunnskolelærer 1-7 på Høgskulen i Volda, og har den siste perioden brukt tid på masteroppgave. Etter fire år i Pedagogstudentene, hvorav tre perioder har vært som landsstyrerepresentant, har Malin tilegnet seg mye kunnskap om organisasjonens prosesser og styringsdokumenter. Hun er bevisst på rollen og ansvaret som følger med vervet, og Malin er motivert for å tre inn i et nytt verv, lære enda mer og få et nytt blikk på organisasjonen. Valgkomiteen er sikre på at Malin vil være et godt tilskudd i kontrollkomiteen, som en trygg, engasjert, kunnskapsrik og veiledende tillitsvalgt.

 

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. Vi har basert vår innstilling til ny valgkomité på gjeldende vedtekter, etiske retningslinjer, mandat for valgkomiteen og et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser. Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler, og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglementets kriterier.

Sammen har vi vurdert kandidatene opp mot disse faktorene og kommet fram til at vår innstilling går til:

●       Kasper Faugli Åvitsland

●       Ole Christian Kartveit Valdersnes

 

Valgkomiteen mener disse to kandidatene vil tilføre valgkomiteen den kompetansen og engasjementet som trengs for å skape relasjoner og finne dyktige kandidater til organisasjonen det kommende året.

 

 

Kasper Faugli Åvitsland

Kasper fullfører lektor lektorutdanningen 8-13 ved Nord universitet nå til sommeren og skal jobbe som lærer til høsten. Valgkomiteen opplever han som imøtekommende og inkluderende og han har en evne til å spre glede rundt seg. Valgkomiteen tror at hans evne til å se mennesker rundt seg kan bidra til å skape tillit og trygghet hos medlemmene våre.

Ole Christian Kartveit Valdersnes

Ole Christian jobber 60% i vikarbyrå samtidig som han studerer lektor på deltid ved Universitetet i Bergen. Han har ved sine to perioder som medlem av Kontrollkomiteen tilegnet seg mye kunnskap og Valgkomiteen opplever han som kunnskapsrik og trygg i hva rollen innebærer. Valgkomiteen mener at hans kunnskap vil være en ressurs for arbeidet i den nye Valgkomiteen.

 

Godt valg!

 

 

 

Disse retningslinjene er basert på Pedagogstudentenes etiske retningslinjer og husreglene for bruken av Lærerens hus.

1.       Respekt

Respekt er en av våre kjerneverdier og sammen tar vi oss tid til, ser og lytter til hverandre. Vi respekterer alle uavhengig av kjønnsidentitet, alder, religion, legning, etnisitet, funksjonsnivå, eller politisk ståsted. Man kan være uenig med hverandre, men man omtaler alle med respekt og man legger frem sine synspunkter på en respektfull måte. Pedagogstudentene tar avstand for alle former for diskriminering og trakassering.

2.       Inkluderende organisasjon

Pedagogstudentene er en inkluderende organisasjon med et bredt mangfold som speiler samfunnet vi lever i. Vi tar vare på hverandre og sørger for at det er plass til alle. Vi ser mangfoldet som en styrke og gir rom til alle. Vi er imøtekommende og sørger for å inkludere alle.

3.       Grenser

Pedagogstudentene er en trygg organisasjon. Vi respekterer hverandres grenser og har nulltoleranse for all grenseoverskridende atferd. Dette inkluderer alle former for seksuell trakassering og overgrep. Dette gjelder i alle offentlige og private rom.

Hvis du blir vitne til grenseoverskridende atferd, kan du varsle. Se varslingsrutinene på Pedagogstudentene.no eller på plakatene som henger på alle arrangement.

4.       Ansvarlige

Tillitsvalgte i Pedagogstudentene er valgt av medlemmene og dette er et stort ansvar som vi tar alvorlig. Vi går foran som gode forbilder og tar vare på den gode organisasjonskulturen vår. Vi kommer presis til møter og aktiviteter, og sørger for at vi er godt forberedt til alle morgendagens utfordringer.

5.       Alkohol

Pedagogstudentene har ikke drikkepress. Når man drikker alkohol under Pedagogstudentenes arrangementer, viser man forsiktighet og ansvarlighet. Det er ikke lov med alkohol definert som hetvin eller sprit på Pedagogstudentenes arrangementer. I henhold til norsk lov har vi nulltoleranse for narkotiske stoffer.

6.       Samtykke for sosiale medier

Husk alltid å be om samtykke før du publiserer noe på sosiale medier. Hvis du ikke ønsker at Pedagogstudentene sentralt skal ta bilder av deg plikter du å informere om dette i påmeldingsskjema.

Frister

Viktige datoer i 2024

16. februar - Offentliggjøring av kandidater
19. februar - Offentliggjøring av kandidatskjemaer
15. mars - Frist for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere
29. mars - Frist for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
29. mars - Offentliggjøring av innstilling til leder og nestledere
5. april - Offentliggjøring av innstilling til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen. 
12. april - Landsmøtet starter
12. april - Fysisk sofasamtale med kandidater til leder og nestledervervene
14. april - Valg med valgtaler
Kandidater og kandidatskjemaer blir oppdatert fortløpende på nettsiden fram til valget.

Hvilke frister gjelder?

Det er ulike frister når det kommer til offentliggjøring av kandidater og innstillinger. Disse finnes i Pedagogstudentenes valgreglement. 

Innstillingsfrister til leder og nestledere:

Til leder og nestledere skal innstilling offentliggjøres to uker før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er fire uker før landsmøtets start. 
Til landsmøtet 2024 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 29. mars. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til leder og nestledere er 15. mars.


Innstillingsfrister til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen:

Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres en uke før landsmøtet starter. Kandidaturfristen for å være en del av innstillingsprosessen er to uker før landsmøtets start.
Til landsmøtet 2024 skal valgkomiteens innstilling offentliggjøres 5. april. Fristen for å være med på innstillingsprosessen til studentmedlemmer i arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen er 29. mars.

Les mer om: