Bilde av Selma Roberg. Kvinne som smiler mot kamera. Hun har en grønn overdel på, og lys brunt, mellomlangt hår.

Selma Roberg

Navn: Selma Roberg
Stiller til: Kontrollkomitémedlem (1 år)
Studerer: Lektorutdanning 8-13
Studiested: UiO

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å fortsette å engasjere meg i og bidra til en organisasjon jeg er veldig glad i og som har stått meg nær i mange år. Gjennom hele studieløpet, og nå også et år etter endt utdanning, har Pedagogstudentene hatt stor betydning i hverdagen min og jeg har vært så heldig å ha fått muligheten til å engasjere meg i mange forskjellige verv. Jeg har det siste året sittet som medlem i kontrollkomiteen, og dette har gitt meg et innblikk i Pedagogstudentene jeg ikke hadde fra før. Jeg har gjennom vervet fått god innsikt i organisasjonens retningslinjer og styringsdokumenter og hvordan saksgang og prosesser foregår innad i organisasjonen. Dette arbeidet har vært veldig interessant og det har vært utrolig spennende å ha blitt kjent med en helt ny side av Pedagogstudentene. Å måtte tolke styringsdokumenter og retningslinjer ut ifra diverse spørsmål og problemstillinger har bydd på både utfordring og mestring, og det har vært et arbeid som det har vært veldig gøy å få ta del i. Jeg føler nå at jeg sitter på mye kunnskap og erfaringer som kan komme organisasjonen til gode.

Jeg ønsker å stille til vervet som 1-årig medlem av kontrollkomiteen først og fremst fordi jeg ser på vervet som et utfordrende, meningsfylt og veldig viktig verv. Som et rådgivende organ har kontrollkomiteen en viktig rolle når det kommer til å føre tilsyn med at organisasjonens drift, saksgang og møter handler i tråd med organisasjonens styringsdokumenter og retningslinjer. Å være kjent med, og sette seg videre inn i, organisasjonen på detaljnivå er et område jeg interesserer meg for og min tidligere erfaring her har gitt meg bred kunnskap som jeg tror kan være til nytte for organisasjonen.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Som medlem i kontrollkomiteen vil jeg kunne bidra med erfaring og innsikt jeg har fått det siste året som sittende i kontrollkomiteen, i tillegg til erfaring og kunnskap jeg har tilegnet gjennom tidligere verv i organisasjonen og en lang fartstid i Pedagogstudentene. Jeg har god kjennskap til organisasjonens prosesser, kunnskap om arbeid og saksgang i landsstyret og landsmøtet og en grundig oversikt over og innblikk i organisasjonens styringsdokumenter.

Jeg liker utfordringer og vil i vervet som 1-årig medlem av kontrollkomiteen bidra med grundighet, en strukturert arbeidsmåte og et våkent blikk med øye for detaljer. Jeg samarbeider godt med andre og noe av det jeg har likt best med å sitte i kontrollkomiteen det siste året har vært det tette samarbeidet som har foregått innad i komiteen og på tvers av organisasjonen, både med medlemmer og andre organer.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Som kontrollkomitemedlem har jeg fått erfart at man i tillegg til å ha en gjennomgripende forståelse av organisasjonens politikk og styringsdokumenter, også må ha evnen til å ta ting litt på stående fot. Ofte dukker det opp spørsmål og problemstillinger man ikke har tenkt over før, og som det ikke finnes entydige svar på. Det å hele tiden måtte kunne fortolke styringsdokumenter og ta vurderinger på og gi råd rundt hva styringsdokumentene sier om hvordan saksgang og prosesser skal og kan foregå er utfordrende, men legger også opp til spennende diskusjoner og samtaler. Dette er et område av organisasjonen jeg har lært mye av og som jeg videre vil ta fatt på med stor iver og lærelyst dersom jeg får muligheten til det.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • 1-årig medlem av kontrollkomiteen til Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (2022-2023)
  • Leder, Pedagogstudentene UiO (2021-2022)
  • Landsstyrerepresentant, Pedagogstudentene UiO (2021-2022)
  • Landsmøtedelegat, Pedagogstudentene UiO (2021)
  • Nestleder, Pedagogstudentene UiO (2019-2021)
  • Landsmøtedelegat, Pedagogstudentene UiO (2020)
  • Landsstyrerepresentant vara, Pedagogstudentene UiO (2019)

Hva gjør du etter sommerferien? 

Jeg skal jobbe.

Les mer om: