Bilde av Silje Marie Sanne. Kvinne som smiler mot kamera. Sitter på en restaurant utendørs og i bakgrunn ser man et bygg med store søyler, og andre mennesker som sitter rundt bord. Silje Marie har solbriller på hodet og en lilla cardigan.

Silje Marie Sanne

Navn: Silje Marie Sanne
Stiller til: Kontrollkomitémedlem (1 år)
Studerer: Grunnskolelærer 5.-10.
Studiested: USN Drammen

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å forbli en del av Pedagogstudentene enda litt lenger. Jeg har nå vært en del av organisasjonen i snart 4 ½ år, og selv om jeg er ferdigutdannet til sommeren er jeg ikke klar for å gi slipp på organisasjonen helt enda. Jeg har lenge vært fascinert av arbeidet kontrollkomiteen gjør, og synes alt detaljarbeidet som ligger til grunn for sakspapirer virker veldig spennende.

Jeg er veldig opptatt av lesing blant mine elever, og skriver nå en masteroppgave om dette. Lesing generelt er noe jeg er svært engasjert i, og her er ikke lesing av sakspapirer et unntak.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg vil bidra med et detaljorientert blikk på oppgavene, og mulige løsninger på alle mulige problemer. Jeg vil også bidra med godt humør og en positiv innstilling, selv når det er mye arbeid og mye å fokusere på.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Jeg tror det kan bli utfordrende å sitte bakerst på møter, uten å delta aktivt. I tillegg innebærer vervet helt nye oppgaver som jeg ikke har vært en del av før, men jeg gleder meg til å lære.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

De fleste av mine relevante erfaringer kommer fra Pedagogstudentene, men dette viser bare at jeg er godt innarbeidet i organisasjonen.

  • Sekretær i PS Drammen, 2020-2023
  • Vara landsstyrerepresentant PS Drammen, 2021-2022
  • Landsstyrerepresentant PS Drammen, 2022-2023
  • Vikar Hallermoen skole, 2020-2022
  • Vikar Langestrand skole, 2022-2023

Hva gjør du etter sommerferien? 

Jeg skal jobbe.