Bilde av Kasper Faugli Åvitsland. Mann som smiler mot kamera, har lyst hår og blå øyne. Han har på seg en oransje jakke og sitter inne i en bil.

Kasper Faugli Åvitsland

Navn: Kasper Faugli Åvitsland
Stiller til: Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer: Lektorutdanning 8-13
Studiested: Nord Bodø

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å kunne være med å forbedre lærerutdanningene generelt i landet. Jeg ønsker også å bidra til et godt og sosialt miljø på de nasjonale arrangementene. Jeg har også et ønske om å kunne bidra til å reise rundt å hjelpe de ulike lokallagene med verving og andre ting som de måtte trenge.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg vil bidra med å å skape et godt samhold innad i AU, men også på de nasjonale arrangementene. Jeg er en person som elsker å samarbeide med andre og samtidig er det utrolig viktig for meg at alle trives. Dette gjør at jeg vil kunne bidra til at alle føler seg komfortabel og trygge når de er på ulike arrangementer i Ps. Jeg vil også bidra til å hjelpe ulike lokallag med verving. Jeg har allerede vært med å reise rundt til ulike lokallag å vervet og dette er noe jeg elsket og gleder meg til å kunne bidra mer med.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Jeg ser for meg at jeg vil ha litt utfordringer med å skrive sakspapirer til tider, men jeg vet at dette er noe jeg vil få hjelp til, så det blir ikke noe som blir en for stor utfordring. Samtidig tror jeg at det kommer mange nye utfordringer som jeg ikke er klar over, men jeg gleder meg til å overkomme disse.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Jeg har vært med i PS siden jeg startet på studiet mitt og er godt kjent med hvordan PS fungerer og hva organisasjonen jobber med. Jeg har fått mye innsikt gjennom å sitte som lokallagsleder i et år, og som en landsstyrerepresentant i 2 år. Jeg har også vært med de tidligere arbeidsutvalgene på verve turer rundt om i landet og fått sett hvordan de hjelper de ulike lokallagene med verving.

Nevn tre hjertesaker

  1. Bedre praksis
  2. Få flere søkere inn til lærerutdanningene, spesielt menn i grunnskolen og barnehagen
  3. Få bedre pedagogikk undervisning for lektorutdanningene.
Les mer om: