Bilde av Caroline Madsen. Kvinne med blondt hår, som smiler mot kamera. Hun har på seg en blå genser og holder en kopp. Hun sitter ved noe som ser ut som et cafébord, med mat og lys på bordet.

Caroline Madsen

Navn: Caroline Madsen
Stiller til: Organisatorisk nestleder
Studerer: Master i barnehagekunnskap
Studiested: HVL Bergen

Hvorfor stiller du til valg?

Gjennom min tid som student har jeg hatt mange erfaringer i likhet med andre studenter. Det som likevel ikke er i likhet med de fleste andre studenter, er opplevelsene jeg har hatt gjennom studieforløpet mitt. Som student i Bergen har jeg opplevd ekstrem mestring og lykke, men også store sorger og urettferdig behandling. Jeg er bare én av mange som har dårlige opplevelser fra tiden som student, og Pedagogstudentene ble et element som hjalp meg gjennom mange av situasjonene jeg havnet i som barnehagelærerstudent. Jeg stiller til valg fordi jeg vet at vår organisasjon utgjør en vesentlig forskjell for langt flere enn bare meg. Takket være Pedagogstudentene fikk jeg ikke bare kunnskap om mine rettigheter som student, men jeg fikk et støttesystem som løftet og hjalp meg i situasjoner hvor jeg selv ikke klarte å finne løsninger. Jeg har kjent effekten av vårt medlemskap og fellesskap på kroppen, og den følelsen unner jeg hver eneste lærerstudent i landet.

De siste to periodene har jeg vært så heldig å få vært en del av to fantastiske arbeidsutvalg. Jeg har lært utrolig mye av menneskene jeg har hatt muligheten til å jobbe med, og kjenner nå at jeg har et stort ønske om å lære og utfordre meg selv enda mer. Ved å stille til valg får jeg muligheten til å dedikere mer av min tid, mitt arbeid og mitt engasjement til pedagogstudentene, og en reell mulighet til å påvirke og utvikle våre lærerutdanninger. Denne organisasjonen og dens medlemmer har gitt meg så masse, og jeg har et stort ønske om å stille meg disponibel for å kunne gi enda mer tilbake. Jeg ønsker å være en tillitsperson for de tillitsvalgte og våre medlemmer, slik at vi sammen kan oppnå målene vi setter oss.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

I dette vervet vil jeg bidra med et stort engasjement for både organisasjonen, våre medlemmer, og ikke minst våre tillitsvalgte. Jeg håper jeg kan bidra med varme og trygghet, slik at alle føler seg velkommen. Jeg er ei glad jente og optimistisk til et punkt som for mange kanskje kan være litt irriterende. Jeg er likevel en person som er nysgjerrig og som alltid jakter på nye løsninger. Jeg vil høre alle meninger, og være sikker på at valget jeg tar er gjennomtenkt og godt begrunnet.

De tillitsvalgte er en stor del av organisasjonens daglige drift, på samme måte som ledelsen. Jeg vil bidra med min kunnskap og erfaring fra tiden som student, tillitsvalgt og barnehagelærer, samtidig som jeg har et framoverlent blikk for organisasjonen. Jeg har på nært hold fått fulgt lokallag og tillitsvalgte som har undersøkt og kartlagt, med mål om å finne ut av hva som fungerer best for deres unike medlemsgruppe. Jeg blir inspirert hver dag av de tillitsvalgte, som etter både lang og kort tid som medlemmer, fortsatt klarer å finne nye kreative løsninger og ideer til lokallagsaktiviteter. Jeg er en person som verdsetter trivsel over det meste, og mener at det å være tillitsvalgt skal være gøy, lærerikt og spennende. Jeg håper jeg kan bidra til at dette blir noe som alle tillitsvalgte kan relatere seg til.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Omstruktureringen av ledelsen er noe jeg har tenkt mye over. Å være tre i ledelsen, kan resultere i at man ofte kan være to mot en i enkelte uenigheter eller diskusjoner. Som nevnt tidligere er jeg en person som setter trivsel høyt på lista, og jeg vil gjøre mitt beste for å dele min mening og gjøre det beste for organisasjonen, samtidig som jeg ønsker å bidra til at ledelsen kommer til en felles enighet og har et godt arbeidsmiljø.

Med et verv som dette er det umulig å forvente noe annet enn en bratt læringskurve. Jeg har alltid engasjert meg i studentlivet, men et ansvar for en organisasjon og dens medlemmer i en helhet er et utrolig stort ansvar. Vi har ca 20 000 medlemmer, og jeg tar ikke lett på ansvaret som ligger i dette vervet. Jeg er bevisst på mine kunnskaper og erfaringer, og håper at mitt nærvær og arbeid vil gagne både de tillitsvalgte og organisasjonens arbeid.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Nestleder Pedagogstudentene HVL Bergen
  • Landsstyrerepresentant Pedagogstudentene HVL Bergen
  • Landsmøtedelegat Pedagogstudentene 2019, 2020 og 2021.
  • Fadderstyret HVL Bergen 2020
  • Leder for BTS Vinterleker 2021 og 2022
  • Fadderkoordinator HVL Bergen 2021 og 2022
  • Arbeidsutvalget for Pedagogstudentene 21/22 og 22/23
  • Barnehagelærer, Læringsverkstedet Midtunbråtet 2021-D.D

Hvilke ambisjoner har du for organisasjonen?

Lokallagene våre består av lærerstudenter på forskjellige studier, med ulike verdier og håp for fremtiden som lærere. Vi har alle hørt eller sett hvordan læreryrket fremstår i media, og man kan jo si at læreryrket ikke er et veldig attraktivt yrke. Jeg har et ønske om at resten av samfunnet skal sitte med samme inntrykk av lærerrollen som vi har, og en forståelse for hva læreren faktisk utgjør for barn og elever, men også menneskene rundt. Jeg håper vi kan trekke frem de positive sidene av yrket vi har valgt oss, og vi står uten tvil sterkere sammen i denne jobben. Læreren sitt arbeid for våre yngre medlemmer av samfunnet blir viktigere og viktigere med tiden, og det er alltid rom for forbedring. Jeg ønsker at vi skal ha en stor stemme i utviklingen, ta plassen vi trenger og rope høyt! Min ambisjon for denne organisasjonen er at et medlemskap hos oss skal være en selvfølge for enhver lærerstudent. Jeg håper vi kan rette fokuset mot yrkesstolthet, og tydeliggjøre hvorfor yrket vi alle sammen har valgt, er så bra som det er. Dele positive opplevelser fra jobb, gode minner fra studietiden og skape en følelse av tilhørighet for alle lærerstudenter. Jeg er stolt av min profesjon, og mine venner er stolt av at de kjenner en utdannet lærer. Vi er jo tross alt en mangelvare.

Les mer om: