Bilde av Sonja Tan Nguyen. Kvinne som smiler mot kamera, med uskarp bakgrunn. Hun har på seg en svart bluse, og har langt, mørkt hår som henger løst over skuldrene.

Sonja Tan Nguyen

Navn: Sonja Tan Nguyen 
Stiller til: Organisatorisk nestleder
Studerer: Master i tilpasset opplæring
Studiested: Hamar

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg som organisatorisk nestleder av Pedagogstudentene fordi jeg har et sterkt ønske om og iver etter å kunne bidra til å styrke og videreutvikle organisasjonen vår. Jeg stiller til valg for en ny landsmøteperiode fordi jeg har troen på organisasjonen vår, fellesskapet vårt og det viktige arbeidet vi gjør. Jeg ønsker å stille meg disponibel for organisasjonen vår fordi det er så meningsfylt og givende for meg å kunne kjempe for andre. Nå som jeg er på vei til å legge bak meg en periode som nestleder av Pedagogstudentene, så kjenner jeg på at jeg har lyst til å fortsette dette arbeidet og fortsatt har mer å gi for organisasjonen vår. For en organisasjon som har en så stor betydning for flere av oss. Jeg vil alltid være takknemlig for den tilliten som fikk på landsmøtet, og for muligheten til å kunne få representere lærerstudentenes stemme, arbeide for å styrke våre rettigheter og bidra til at våre utdanninger skal bli enda bedre. Det hadde hatt en stor betydning for meg å kunne få lov til å fortsette å arbeide for Pedagogstudentene den kommende perioden.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg vil bidra med bred organisasjonserfaring som jeg har opparbeidet meg gjennom lokalt, sentralt og nasjonalt arbeid. Jeg har erfaring med organisasjonsarbeid og -utvikling i og utenfor Pedagogstudentene, og har ledet arbeidsutvalg både under og etter en pandemi. Den erfaringen som jeg har opparbeidet meg, og spesielt det siste året, mener jeg danner et godt utgangspunkt inn i en ny landsmøteperiode. Jeg ønsker å bringe med meg kunnskapen og erfaringen inn i en ny periode som blant annet vil bestå av en omstrukturering av arbeidsutvalget med utvidet kapasitet, samt en enda større satsing på medlemsvekst og medlemsnærhet i organisasjonen og Utdanningsforbundet.

Jeg vil gjerne fortsette arbeidet og bidra inn i den daglige driften av organisasjonen, og kunne være den støtten som leder, arbeidsutvalget og lokallagsstyrene ønsker og har behov for. Dette vil være én av mine sentrale oppgaver som organisatorisk nestleder, og god kommunikasjon og samarbeid vil ha avgjørende betydning. I arbeidet som samler og involverer flere mennesker vil jeg være opptatt av å skape og opprettholde et godt, trygt og inkluderende miljø, hvor det skal være stor takhøyde og rom for å kunne dele sine tanker og meninger. Pedagogstudentene vil ha behov for ledere som ønsker å gjøre gode prioriteringer, og som streber etter å finne de beste løsningene som ivaretar våre medlemmer. Det vil også være behov for ledere som tør å fremme medlemmenes stemmer og saker som har betydning for organisasjonen. Jeg ønsker å være en nestleder som bidrar til å ta gode beslutninger, og snakke om de temaene og kjempe for de sakene som er viktige for oss. Jeg håper at jeg får muligheten til å kunne fortsette med å bidra med mitt engasjement og støtte lokallagsstyrene våre i deres viktige arbeid.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Én av utfordringene som jeg kan se for meg å møte i dette vervet er finne ut av hvordan vi på best mulig måte kan utnytte ressursene i arbeidsutvalget, når vi går fra to til tre frikjøpte tillitsvalgte. Dette blir en spennende utfordring, hvor vi skal finne ut av hvordan vi kan utnytte kapasiteten til å kunne følge opp og støtte lokallagene våre, samt være en organisasjon som oppleves relevant og tett på våre medlemmer. Her vil samarbeid og kommunikasjon innad i ledelsen og resten av arbeidsutvalget ha en avgjørende betydning for at vi skal kunne finne de beste løsningene for organisasjonen, samt lede organisasjonen i en tid hvor vi opplever et overordnet lavt studentengasjement på institusjonene. Vi går inn i en spennende tid i møte med utvidet kapasitet, hvor vi endelig kan møte medlemmene fysisk der de er, og et stort potensial for å styrke lokallagene våre og videreutvikle organisasjonen.

En annen utfordring som jeg ønsker å trekke frem handler om prioritering av tid og ressurser. En viktig og utfordrende side ved å sitte i ledelsen og med ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, er knyttet til å finne ut av hva som skal prioriteres når man som engasjert tillitsvalgt kunne tenke seg å prioritere alt. Å kunne gjøre gode prioriteringer handler om å kunne sette seg realistiske mål. Det handler om å få en oversikt over de ulike alternativene, og ha troen på seg selv og resten av mannskapet når dere har satt kursen. Å kunne gjøre gode prioriteringer og finne de beste løsningene for organisasjonen vil være noe jeg vil strebe etter i vervet som organisatorisk nestleder.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

 • Nestleder i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (2022-d.d.)
 • Deltakende på Pedagogstudentenes landsmøte
  • Deltakende som landsmøtedelegat (2022)
  • Deltakende som studentmedlem i arbeidsutvalget (2021)
  • Deltakende som landsstyrerepresentant (2020)
  • Deltakende som landsmøtedelegat (2019)
 • Studentmedlem i arbeidsutvalget i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (2020-2021)
 • Studentmedlem i fylkesstyret til Utdanningsforbundet Innlandet (2020)
 • Landsstyremedlem i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (2019-2020)
 • Nestleder, senere lokallagsleder for Pedagogstudentene INN Hamar (2019-2020)

Annen relevant erfaring

 • Studentrepresentant i ulike utvalg i Utdanningsforbundet (2022-d.d.)
 • Nestleder, senere leder av Studentorganisasjonen i Innlandet (2021-2022)
 • Prosjektleder for organisasjonsutviklingsprosjektet i StInn (2021-2022)
 • Studentrepresentant i Råd for samarbeid med arbeidslivet (2021-2022)
 • Studentrepresentant i Skikkethetsnemnda (2021-2022)
 • Studentrepresentant i Fakultetsråd for lærerutdanning og pedagogikk (2021)
 • Arbeidsgruppe for organisasjonsutviklingsprosjektet i StInn (2021)
 • Studentrepresentant i Utdanningsutvalget (2020-2021)
 • Hoveddelegat i Studentparlamentet (2018 og 2021)

Hvilke ambisjoner har du for organisasjonen? 

Min ambisjon for organisasjonen er å videreføre det arbeidet som har blitt gjort, og fortsette å arbeide for medlemmene våre og målene som organisasjonen setter seg. Jeg vil gjerne fortsette å bidra til å fremme vår stemme i de sakene og spørsmålene som omhandler vår profesjon og utdanning. Som en organisasjon som samler alle lærerutdanningene har jeg et sterkt ønske og iver etter å styrke og videreutvikle fellesskapet vårt, og gjøre det jeg kan for at vi skal være en organisasjon som oppleves relevant og tett på våre medlemmer. Jeg er opptatt av medlemmene våre skal se verdien og styrken ved å være en del av fellesskapet. I utvidelsen av kapasiteten i arbeidsutvalget, vil vi ha et enda større potensiale for å kunne vokse og videreutvikle oss, og jeg vil gjerne bidra inn i denne prosessen og arbeidet som venter oss den kommende landsmøteperioden. Videre har jeg en ambisjon om å kunne bidra og være den støtten som ledelsen, arbeidsutvalget og lokallagsstyrene ønsker og har behov for. Vi skal fortsette å skape faglige og sosiale møteplasser for våre medlemmer, slik at vi er rustet til å møte de utfordringene som samfunnet står overfor i dag og i fremtiden.

Les mer om: