Bilde av Malin Svarstad. Kvinne som smiler mot kamera. Hun har rødt hår og har på seg en rutete kjole. Hun står ute på en terrasse, og man ser fjell og hav i bakgrunn.

Malin Andersen Svarstad

Navn: Malin Andersen Svarstad
Stiller til: Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer: Grunnskolelærer 1.-7.
Studiested: Høgskulen i Volda

Hvorfor stiller du til valg?

Heisann! Mitt navn er Malin og jeg går nå fjerde året mitt på grunnskolelærer 1-7 i Volda. Grunnen til jeg stiller til valg er hvor stor betydning Pedagogstudentene har hatt for meg i løpet av studietiden min. Første året mitt på studie bestemte meg for å gå ut av min komfortsone og engasjere meg som student. Jeg dro derfor på årsmøte med planen om å bli styremedlem, men dro derfra som lokallagsleder. Dette er et verv jeg har hatt de tre siste årene. I tillegg til dette har jeg vært så herlig å være landsstyrerepresentant de to siste periodene.

Her i Pedagogstudenten har jeg møtt på så mange utrolig herlige og fantastiske mennesker. Jeg har også fått lært meg så utrolig mye nytt og fått meg mange nye erfaringer. Jeg stiller til studentmedlem i Arbeidsutvalget for jeg har et ønske om å engasjere meg enda mer og bidra mer til denne organisasjon som jeg er blitt så glad i. I min tid som leder har jeg møtt på studentmedlemmer i AU som har stilt og vært så hjelpsomme. Dette har vært personer som var hatt armene sine åpne og er lett å ta kontakt med og få hjelp og råd. Personer jeg virkelig har sett opp til. Dette er noe jeg har verdsatt mye, og jeg har et ønske selv om å være der til hjelp for andre slik som de har hjulpet meg.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Det jeg kommer til å bidra med et godt humør og imøtekommenhet. Jeg har fått mange erfaringer fra vervene mine som lokallagsleder og landsstyrerepresentant som jeg kan bruke inn i vervet som studentmedlem. Det blir spennende å se arbeidet som blitt gjort i landsstyret fra en annen vinkel enn jeg vant med, det være med å skrive sakspapir og være med i de viktige diskusjonen vi har for hvordan vi skal videre drive organisasjonen.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Den største utfordringen med tanke på vervet må være tidsbruken. Til høsten starter jeg siste året på utdanningen min og til neste år skal jeg skrive masteren min, dette betyr jeg må strukturere tiden min nøye. Men tror dette kommer til å gå. Jeg er fra før vandt med å bruke mye tid på Pedagogstudentene, da vi Volda har vært et lite styre.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Lokallagsleder HVO (2020-2023)
  • Landsstyrerepresentant HVO (2021-d.d)
  • Landsmøtedelegat (2020, 2021)
  • Fadder ved Fadderveka i Volda (2020,2021)

Nevn tre hjertesaker 

Styrking aktive lokallagene

Lokallagene våres er noe av det viktigste vi har i Pedagogstudentene, og derfor er det viktig vi arbeider for å bevare de aktive lokallagene. Da jeg tok over som leder var vi i Volda er døendes lokallag, hvis ingen hadde tatt over som leder ville ikke det vært noe lokallag der lengre. Vi har de siste årene vært et lite styre, dette betyr alle må bidra mye. Dette kan være krevende og utfordrende. Men den hjelpen vi har fått fra sentralt har gjort det lettere. Det at de stiller opp å kommer på besøk, er med å verve, stå på stand og holde arrangement hjelper. I tillegg synes jeg erfaringsutveksling på tvers at lokallagene er hjelpsomt. Det å kunne ha gode samtaler der vi får inspirasjon fra hverandre er gull verdt.

Økt kvalitet på praksis

Nå er jeg akkurat ferdig med min åttende og siste praksisperiode i utdanningen min. Etter dette sitter igjen med erfaring av hvor ulikt kvaliteten er får i praksis er. Også ut i fra samtaler fra andre tillitsvalgte fra andre lokallag er erfaringene mine at det er veldig variert hva en møter på i praksis som en student. Praksis er det nærmeste vi kommer det å få erfare yrket vi utdanner oss til før vi står der ferdig utdannet i jobb. Det er derfor det viktig at kvaliteten vi møter der er av best kvalitet og ikke så varierende. Slik som praksis er i dag kan det oppleves som et lotteri der noen er heldige og andre uheldige.

Studenters psykiske helse

Sist men ikke minst er jeg veldig opptatt av studentperspektiv psykiske helse. Som student kan en stå i en sårbar sted i livet, mange har nettopp flyttet hjemmefra for første gang, det kan være ensomt å flytte til et sted der en ikke kjenner noen og det er en stor overgang å bli student. Alt for mange studenter sliter med sin psykiske helse. Ut i fra SHoT-undersøkelsen 2022 sliter hele en av tre av studenter med psykiske plager. Dette er et tall som er alt for høyt. Her er det viktig at studiesteder har gode lavterskeltilbud som kan være med å hjelpe de som sliter. Jeg ønsker også at Pedagogstudentene skal oppfattes for studenter som en sosial arena der de møter og blir kjent med nye mennesker, og føler de er en del av et givendes fellesskap.

Les mer om: