Bilde av Lars Strande Syrrist. Smilende mann med rødt hår og skjegg, kledd i lys skjorte og mørk blazer. Står foran gate med flere bygg.

Lars Strande Syrrist

Navn: Lars Strande Syrrist 
Stiller til:
Leder
Studerer:
Grunnskolelærer 1.-7.
Studiested: 
Hamar

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg var så privilegert at jeg fikk muligheten og tilliten av Landsmøtet 2022, til å få lede Pedagogstudentene for perioden 22/23. Det vil jeg for alltid være uendelig takknemlig for. Denne perioden og det siste året siden landsmøtet, har vært det mest innholdsrike og lærerike året i mitt liv så langt. Jeg er enormt takknemlig for tilliten jeg fikk, og muligheten jeg har fått dette året.

Grunnen til at jeg stiller til valg som leder for perioden 23/24, er at jeg fortsatt kjenner på et brennende engasjement for organisasjonen, både politisk og organisatorisk. Engasjementet og kjærligheten for organisasjonen og det vi står for og arbeider for, har bare økt gjennom den siste perioden, og jeg kjenner på at jeg fortsatt har mye å gi for organisasjonen videre. Dette er også på bakgrunn av at ledervervet er et stort og komplekst verv, noe som også gjør at læringskurven blir bratt og lang. Dette betyr at jeg kjenner på en større trygghet i rollen etter å ha ledet organisasjonen gjennom den siste perioden, og samtidig kjenner på en ambisjon for å bidra til organisasjonens videre arbeid og utvikling den neste perioden, både organisatorisk og politisk. Jeg kjenner også på et ansvar for å bidra til å styrke organisasjonen og videreutvikle den i tråd med vedtatt politikk, samtidig som organisasjonen er på vei inn i ny tid, med tre tillitsvalgte på fulltid i ledelsen. Der kjenner jeg også på et ønske om å bidra med min erfaring, kunnskap, engasjement og ambisjoner, for at organisasjonen som helhet skal på best mulig vis nå sitt fulle potensial.

Den siste perioden og alt dens innhold, har gjort meg både enda mer motivert til å legge ned den innsats som trengs for organisasjonen, mens den også har lært meg enormt mye om både meg selv, organisasjonen og menneskene i vår organisasjon. Der kjenner jeg også på en stor takknemlighet til alle tillitsvalgte som bidrar til å gjøre vår organisasjon til det den er, og som også har bidratt til min egen utvikling, både som leder og som person.

Jeg ønsker å ta med meg alt jeg har lært denne perioden, for å på best mulig vis bidra til organisasjonens videre arbeid og utvikling, mens vi sammen går inn i en spennende ny periode for organisasjonen.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg vil bidra med en trygg og rolig lederrolle, som sikrer kontinuitet og stabilitet inn i den neste perioden. Jeg vil også bidra med et sterkt og brennende engasjement og motivasjon for organisasjonen og menneskene som stiller sin tid og sitt eget engasjement disponibelt for organisasjonens beste.

I den kommende perioden vil organisasjonen ha et enda større potensial for videre utvikling og vekst, noe jeg selv opplever er et arbeid jeg kan bidra til, med god og lang erfaring og fartstid fra organisasjonen, på alle nivåer; fra styremedlem og lokallagsleder lokalt, til sentrale verv som kontrollkomite og leder. Jeg mener det er viktig å som leder være bevisst på organisasjonens behov som helhet, samtidig som man ivaretar hver enkelt tillitsvalgt og medlem, som er de som er hjerte av organisasjonen, og som driver organisasjonen og dens utvikling videre. I den prosessen vil det være viktig å stille med et reflektert og ydmykt blikk på lederrollen, i både ansvaret, rollen, oppfyllelsen av mandatet og alt det krever og innebærer. Dette er noe jeg selv opplever å ha utviklet meg til å kunne bidra med inn i en ny periode som leder.

Jeg er også uendelig takknemlig for tilliten jeg har fått i utførelsen av vervet, og den uvurderlige erfaringen og lærdommen det har gitt meg. Der mener jeg erfaringen min fra det politiske og organisatoriske arbeidet den siste perioden, er noe av den største styrken jeg kan bidra med inn i en ny periode for organisasjonen. Der vil jeg bidra med en tydelig stemme inn i organisasjonens videre arbeid med gjennomslag for våre utdanningspolitiske satsingsområder.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Ledervervet har nok av utfordringer. Det øverste ansvaret for organisasjonen medbringer sitt av ansvar og arbeid. Det vil variere fra utfordringer tilknyttet arbeid og politikk, til oppfølging, utvikling og vekst av organisasjonen. Jeg føler meg trygg på at hva enn av utfordringer som skal komme politisk og arbeidsmessig, så skal jeg møte det med en stødig lederrolle og kunne løse det på best mulig vis for organisasjonen. Utfordringen som jeg har lært mest av og som jeg ser frem til å møte i en potensiell ny periode, er det menneskelige aspektet ved organisasjonsarbeid og frivillighet. Organisasjonen er bygd opp av mennesker, enkelte individer. Alle har sine meninger, oppfatninger, og ikke minst personligheter. Den største utfordringen som leder, er å påse at alle i organisasjonen føler seg ivaretatt og hørt, slik at alle sitt engasjement blir gitt ekstra glør til å kunne videreutvikle seg selv og organisasjonen. Noe av det viktigste jeg vil ta med meg fra denne perioden, som jeg har vokst og lært mye av, er at som leder må man møte alle tillitsvalgte og engasjerte, på alle nivåer, med et åpent sinn, der man kan være både konstruktiv og lyttende til hverandre. Som leder vil kommunikasjon være ens viktigste verktøy, der en har ansvar for å se og ivareta et tett samarbeid med alt fra komiteer, arbeidsutvalg, landsstyre og lokale tillitsvalgte. Det er noe jeg håper jeg får muligheten til å gjøre mer av, og noe jeg selv har lært ekstremt mye av fra denne perioden.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

 • En periode som landsstyrerepresentant (2018-2019)
 • To perioder som lokallagsleder på Hamar (2018-2020)
 • Protokollfører på landsstyremøter (2019)
 • To perioder i kontrollkomiteen, hvorav en som leder (2020-2022)
  • Gav inngående innsikt og kunnskap om organisasjonens styringsdokumenter på alle nivåer
 • Deltakelse på landsmøtet (2018, 2019, 2021, 2022)
  • Gav grundig innsikt og kunnskap om organisasjonens politiske prosesser
 • En periode som leder av Pedagogstudentene (2022-2023), som har gitt erfaringer som;
  • Universitet- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for lærerutdanning
  • Universitet- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for lærerutdannings arbeidsutvalg
   • Har gitt inngående innsikt i institusjonenes oppbygning og utfordringer
  • NOKUTs sakkyndige komité for evalueringen av grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 (2022-2024)
   • Har gitt og gir kunnskap om lærerutdanningenes kvalitetssikring og evaluering
  • Hurtigarbeidende rammeplanutvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
   • Har gitt og gir innsikt i det politiske arbeidet rundt utforming og oppfyllelse av rammeplaner og forskrifter
  • Diverse utvalg og forum i Utdanningsforbundet, deriblant utdanningspolitisk utvalg, sentralstyret og representantskap
   • Har gitt inngående kunnskap om Utdanningsforbundets organisasjonsbygging, -utvikling og -politikk
  • Deltakelse på Arendalsuka
   • Gav erfaring og innsikt i partier og organisasjoners politiske arbeid og påvirkning
  • Deltakelse på debatter, panelsamtaler, lanseringer og livesendinger for å representere Pedagogstudentenes politikk
  • Opptreden i media; radio, tv, avis og nettavis
   • Har gitt inngående kunnskap om mediestrategier, samt vår egen organisasjons politiske strategi
  • Samtaler med stortingspolitikere og statsråder for å fremme og få gjennomslag for Pedagogstudentenes politikk
   • Har gitt verdifull kunnskap om lobbyvirksomhet og politiske prosesser

Hvilke ambisjoner har du for organisasjonen?

Mine ambisjoner for organisasjonen er først å fremst å bidra til vår videre vekst og utvikling, både politisk og organisatorisk. Jeg ønsker å bidra inn i det større arbeidet å oppfylle organisasjonens ambisjoner for fremtiden og våre utdanninger.

Spesifikt er mine ambisjoner for organisasjonen den neste perioden økt medlemsvekst, der jeg håper vi kan klare å nå en ny milepæl på 25 000 medlemmer, som jeg vet det ligger et potensiale for i dag. Sammen mener jeg vi kan klare det, med utvidet kapasitet i ledelsen neste periode, og videre satsing. I tillegg innebærer det å engasjere nye tillitsvalgte, samt ivareta eksisterende tillitsvalgte, for å se til at organisasjonen drives videre, og at lokallag får den kapasiteten og oppfølgingen de har behov for. Det er medlemmene og lokallagene som er kjernen og drivkraften i organisasjonen, og deres ivaretakelse og utvikling er organisasjonens viktigste oppgave.

Videre har jeg ambisjoner om at vi får gjennomslag for vår politikk, og spesielt brenner jeg for at alle lærerutdanningene skal kunne få økt kvalitet generelt og i praksis, gjennom å endelig få utdanningene tilstrekkelig finansiert. Jeg har også ambisjoner for at vi skal få gjennomslag for å endelig få forskriftsfestet en veiledningsordning for nyutdannede lærere, slik at vi sikrer alle en god overgang fra utdanning til yrket. Til slutt har jeg ambisjoner om å videreføre og utvikle vår unike, sterke og varme organisasjonskultur, der målet er at alle er velkomne og føler seg ivaretatt og sett, både som tillitsvalgt og enkeltindivid. Samtidig som vi sammen som organisasjon kan utvikle nye satsingsområder og ny politikk for fremtiden.

Les mer om: