Bilde av Kaspara Halkjelsvik. Smilende kvinne med brunt hår. Hun står foran en gressplen, med trær og et bygg i bakgrunn. Hun har på seg brun frakk.

Kaspara Halkjelsvik

Navn: Kaspara Halkjelsvik
Stiller til: Leder
Studerer: Master i spesialpedagogikk
Studiested: Høgskulen i Volda

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg som leder av Pedagogstudentene fordi jeg tror på forskjellen organisasjonen vår gjør. Vi har en enormt viktig stemme inn i utviklingen av utdanningene våre, profesjonelt og faglig. Når vi definerer kvaliteten på utdannelsene våre, har vi barna og elevenes beste som prinsipp, og jeg er stolt av å være en del av et fellesskap og en organisasjon som er gjennomsyret av slike verdier. Jeg ønsker en lærerutdanning som folk kjemper for å komme inn på, som er relevant for læreryrket, og som sørger for at studentene er godt forberedt og motiverte når de etter hvert trer inn i barnehagen og skolen i ulike roller - og at de blir i skolen. Her håper og tror jeg at jeg kan bidra.

Årene mine som student bærer preg av mitt engasjement i Pedagogstudentene og jeg kan med hånden på hjertet si at det har gjort meg til en bedre student, lærer og menneske. Jeg har som tillitsvalgt i organisasjonen fått gleden av å bruke engasjementet mitt i ulike verv og jeg har opparbeidet meg en kunnskap og interesse for lærerprofesjonen, utdanningspolitikk og organisasjonsarbeid. Jeg er klar for å ta med meg alt jeg har lært, alle erfaringer og mitt brennende engasjement inn i et lederverv for organisasjon.

Det siste året har jeg jobbet i både barnehage og skole. Jeg har lært mye. Jeg opplever å ha en bredere forståelse og et innsyn i hverdagen i barnehagen og skolen som vil være til stor nytte i et verv som leder av organisasjonen vår. Å ha muligheten til å snakke med lærere som har jobbet i barnehagen og skolen, fra nyutdannede til godt erfarne, har vist meg hva som fungerer og hva som må bli bedre. Jeg har møtt motgang og fremgang som profesjonsutøver dette året. Tøffest av alt var det å begynne å jobbe i barnehage i høst hvor jeg ble møtt med holdninger som; “Du har for god utdanning til å jobbe i barnehage. Bare snu i døra og søk deg jobb en plass der du får bruk for kompetansen din.” Jeg har alltid vært stolt av studievalget mitt. Jeg er stolt utdannet barnehagelærer og min kompetanse hører hjemme i barnehagen. Jeg tar nå en master i Spesialpedagogikk fordi jeg vil utvikle min spesialpedagogiske kompetanse, med særlig vekt på tilpasset opplæring, likeverd, mangfold og inkludering. Slike holdninger som jeg har møtt i barnehagen får meg til å innse at det trengs en storslått innsats til for å snu måten vi ser på barnehagen og barnehagelæreryrket, men også lærerprofesjonen i sin helhet. Jeg er motivert og stiller til valg fordi jeg ønsker å være en motvekt mot slike holdninger og syn knyttet til våre utdanninger og vår felles profesjon. Jeg stiller til valg fordi jeg vil sette fokus på det positive med våre utdanninger og yrket vi skal ut i; fokus på det sterke fellesskapet vi har, trivselen våre medlemmer føler på, og hva vi kan utgjøre sammen.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg er en sosial, inkluderende og målbevisst person som tar en naturlig lederrolle. Jeg er ikke redd for å fronte vår politikk og meninger, eller for å gå i situasjoner hvor en må ta vanskelige valg og beslutninger. Jeg har erfart at studentstemmen er kraftfull, og som leder ønsker jeg å bruke den til å påvirke det politiske feltet og til å utvikle organisasjonen. Som leder kan jeg bidra med en tydelig, politisk stemme inn i debattene om lærerutdanningene.

Gjennom hele studietiden min har jeg vært tillitsvalgt på fag-, fakultet- og instituttnivå, og er dermed opptatt av at alle skal lykkes og trives med studiene sine samt at studentenes stemme skal bli hørt. Jeg begynte mitt engasjement i Pedagogstudentene ved lokallaget ved UiS, hvor jeg raskt lærte hvor viktig de lokale tillitsvalgte er og hvor stor forskjell felleskapet og tryggheten av en studentorganisasjon kan gjøre for oss studenter. Jeg fikk stå på stand, lage sosiale møteplasser og arrangere faglig påfyll for verdens beste pedagogstudenter. Som studentmedlem i arbeidsutvalget i perioden 2021-2022 med ansvar for region vest fikk jeg følge opp lokallag, diskutere og innstille på saker til landsstyret og sammen med resten av arbeidsutvalget ha det overordnede ansvaret for at organisasjonen ble drevet i tråd med vedtektene og andre styringsdokumenter. I denne perioden har jeg hatt gleden av å ha en rådgivende funksjon for landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalget, møteledelse og andre tillitsvalgte gjennom mitt verv i kontrollkomiteen. Dette gir meg et bredt spekter av perspektiver og en kunnskap jeg vil ta med meg inn i en eventuell ledelse.

Jeg er god til å lytte og er opptatt av å skape rom for at andre skal kunne si sin mening. Gjennom flere år med organisasjonsarbeid og tillitsverv har jeg utviklet en god samarbeidsevne og leter alltid etter måter å spille andre gode på. Jeg ønsker å bidra med en positiv utstråling og en trygg lederrolle for organisasjonen inn i den neste perioden.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Jeg tror en utfordring kan være å balansere drift av organisasjonen sentralt, samtidig som jeg ønsker å prioritere en god tilknytting til lokallagene. Jeg ønsker, som leder, å være tett på våre medlemmer og tillitsvalgte. Medlemmenes meninger og tilbakemeldinger kan komme frem gjennom lokallagene, landsstyret og andre kanaler slikt organisasjonen er oppbygd nå. Likevel tror jeg det er nødvendig at leder, som ansikt utav for organisasjonen, er godt kjent for lokallagene og medlemmene gjennom å møte dem også.

Det ligger også et stort ansvar som leder å hele tiden gjøre gode prioriteringer og avgjørelser på vegne av organisasjonen. Jeg tror det vil være svært viktig med et godt samarbeid innad i arbeidsutvalget og spesielt mellom leder og nestledere for å kunne utføre dette på en best mulig måte. Jeg håper å kunne bidra med god samarbeidsevne og et åpent blikk mot denne utfordringen.

En viktig oppgave som leder blir å ta vare på menneskene i organisasjonen vår. Som leder ønsker jeg å skape et trygt og inkluderende miljø i arbeidsutvalget, landsstyret og resten av organisasjonen, fordi trivsel er noe jeg setter nærmest hjertet. Mitt største ønske er at alle skal føle at det er plass til dem og meningene deres.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

 • Utdannet Barnehagelærer med fordypning i Organisasjon og ledelse, UiS, 2018-2021
 • Studieleder i politisk studentparti 2019-2020
 • Studentrepresentant i fagutvalget for flere fagområder ved barnehagelærerutdanningen ved UiS, 2019-2021
  • Blant annet fagområdene: Kunst, kultur og kreativitet (KKK), Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) og Barns utvikling, lek og læring (BULL)
 • Fadderleder for Barnehagelærerutdanningen ved UiS, 2020-2021
 • Nestleder, Pedagogstudentene ved UiS 2020-2021
 • Sosiale medier-ansvarlig, Pedagogstudentene ved UiS 2020-2021
 • Verveansvarlig, Pedagogstudentene ved UiS 2020-2021
 • Studentveileder og mentor, Institutt for Barnehagelærerutdanningen UiS, 2020-2021
 • Studentrepresentant i Studieportoføljeutvalget ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humanoira UiS, 2020-2021
 • Studentmedlem i Arbeidsutvalget i Pedagogstudentene, 2021-2022
 • Medlem av Kontrollkomiteen i Pedagogstudentene, 2022-2023
 • Miljøveileder ved Eiganes Skole Avd, STOLT, 2023-


Summen av alle erfaringene har gitt meg god innsikt i politiske og organisatoriske prosesser, i tillegg til unike erfaringer med å snakke på vegne av oss studenter både under utdannelsen min og som tillitsvalgt i Pedagogstudentene. I små og store fora. Den brede erfaringen min knyttet til lokallagsarbeid ser jeg på som spesielt viktig. Her vil jeg trekke frem min tid som verveansvalig i lokallag og rollen som regionskontakt i arbeidsutvalget.

Hvilke ambisjoner har du for organisasjonen?

Mine ambisjoner som leder for Pedagogstudentene vil være å styrke organisasjonen nedenfra og opp. Jeg tror med hele meg at hvis vi har medlemmer som trives, og ikke minst tillitsvalgte i lokallagene som trives, vil vi sammen utrette enda mer. Vi som engasjerer oss i Pedagogstudentene gjør det frivillig, og det er viktig for meg at alle føler at de er en del av fellesskapet vårt og vet hvor viktig akkurat de er. Gjennom min tid i organisasjonen har jeg vært så heldig å få møte mange av våre fantastiske tillitsvalgte i de ulike lokallagene, på tvers av landet. Alle lokallag er forskjellig og har ulike behov. Et av mine største fokus som en eventuelt nyvalgt leder vil være å møte disse behovene og styrke lokallagene våre. Jeg ønsker en rød tråd fra hvert enkelt medlem og mellom de ulike organene i organisasjonen, der hvert enkelt medlem opplever at de kan få bidra, samtidig som alle er trygge på sine mandater.

Tiden er inne for å prøve noe nytt. Vi ser at søkertallene til lærerutdanningene stuper og studiebarometeret melder år etter år om mistrivsel blant oss lærerstudenter. Vi har gjort en iherdig jobb for å møte utdanningsinstitusjonene, politikere og andre instanser og vi roper høyt om hva som trengs for å snu denne trenden. Vi skal fortsette å stille krav og ansvarliggjøre de som sitter med makten, men vi skal også vise hvorfor vi utdanner oss til verdens beste yrke. La oss trekke medlemmer gjennom å vise det sterke fellesskapet vi har og trivselen våre medlemmer føler på. La oss fokusere på hva studentene får ut av medlemskapet og hva vi kan utgjøre sammen. Vi må få de positive historiene ut i mediebildet slik at unge mennesker ønsker å bli en del av fellesskapet vårt. Her tror jeg vi har et stort potensial for bruk av sosiale medier. I en mer og mer digitalisert verden er veien for å finne nye medlemmer også på nett. Får jeg tilliten til landsmøtet og blir organisasjonens neste leder, vil jeg satse mer på akkurat dette og vise hvorfor vi/framtidas lærere er sterkere sammen. 

Les mer om: