Bilde av Joanna. Kvinne med brunt, langt hår smiler mot kamera. Bak henne er hav og blå himmel. Hun har på lilla genser.

Karen Joanna Melby Myhre

Navn: Karen Joanna Melby Myhre
Stiller til: Studentmedlem i arbeidsutvalget
Studerer: Lektorutdanning 8-13
Studiested: Universitetet i Stavanger

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg har mer å gi for en organisasjon jeg elsker. Jeg ble veldig glad da jeg innså at jeg skulle studere mer etter endt lektorutdanning og derfor kan fortsette å bidra i organisasjonen. Pedagogstudentene har vært utrolig viktig for min studietid, og jeg har lyst til å gi enda mer tilbake til organisasjonen. Jeg sitter på mye kunnskap og erfaring som jeg mener kan bli nyttig i et eventuelt arbeidsutvalg, og jeg har veldig lyst til å bidra med dette. Jeg har de siste årene fått være med å videreutvikle lokallaget ved Universitetet i Stavanger. Jeg er stolt av hvor vi nå har kommet, og gleder meg til å se hva som skjer videre. Jeg ønsker nå å være med på utviklingen sentralt. For meg er Pedagogstudentene engasjement og trygghet. Engasjement fordi du får fordype deg i det du selv ønsker, om det er verving, politikk, faglige eller sosiale arrangement, eller alle tre. Det er også en trygghet fordi du er en del av noe større, en profesjon som man får være med å videreutvikle. Jeg stiller til valg slik at jeg kan bidra til å gi enda flere de positive opplevelsene jeg har hatt.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Jeg vil bidra med glede, erfaring og kunnskap. Jeg har et brennende engasjement for organisasjonen og vårt arbeid, og dette er noe jeg vil ta med meg som medlem av arbeidsutvalget. Jeg er opptatt av at alle skal føle seg ivaretatt og sett. Dette vil jeg også ta med meg inn i arbeidet, både de jeg vil samarbeide med sentralt, men også alle jeg vil møte som regionkontakt og på de sentrale arrangementene som landsmøte, landsstyremøter, ledersamlinger og tillitsvalgtkonferansen. Det er utrolig viktig at lokallagene opplever at de får den hjelpen og støtten de trenger, sånn at de kan gi de gode tilbudene til medlemmene. Her mener jeg at jeg vil være en god kandidat. Jeg er imøtekommende, omsorgsfull og opptatt av at alle skal trives, ettersom jeg mener det er den beste måten å utvikle organisasjonen på. Hvis de allerede eksisterende medlemmene og lokallagstyrene trives, vil flere melder seg inn med et ønske om å være en del av felleskapet. Ved å være imøtekommende og trygg vil jeg sørge for at alle opplever at det er plass i organisasjonen vår, uansett om de har vært en del av den over lengre tid, eller er helt nye og ikke kjenner noen. Jeg vil være en person andre føler man kan kontakte med store og små ting, og jeg er svært opptatt av å ivareta lokallagene, da det er de som er hjertet til Pedagogstudentene.

Jeg trives med å jobbe i team, og er god til å samarbeide, noe som blir viktig i arbeidsutvalget. Jeg tar lektorutdanning med historie som masterfag. Studiet har lagt opp til mye selvstudier, noe som har lært meg å jobbe selvstendig. Jeg har mye erfaring med skriving , noe som vil komme godt med i det politiske arbeidet arbeidsutvalget gjør. Rett etter at jeg hadde blitt medlem av UiS sitt styre, skrev jeg i samarbeid med en medstudent en resolusjon om at lektorstudenter må ha pedagogikk før de kommer ut i praksis. Under streiken i år skrev jeg et leserinnlegg publisert i Stavanger Aftenblad hvor jeg på vegne av Pedagogstudentene UiS ga støtte til streiken. Dette har gitt mersmak, og som eventuelt medlem av arbeidsutvalget vil jeg fortsette å bruke mine ferdigheter til å fremme organisasjonens synspunkter og politikk.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Jeg tror en utfordring kan være å strekke til. Arbeidsutvalget har mange oppgaver som krever tid og man skal også være student ved siden av. Samtidig har jeg erfaring fra et stort lokallag som har gjort at jeg har blitt god til å ha mange baller i luften samtidig. Jeg har denne høsten fått kjenne på hvordan det er å være lokallagsleder og skrive master samtidig. Dette har vært utfordrende fordi masterarbeidet krever mye tid og krefter, men det har gjort at jeg har blitt god til å strukturere hverdagen, og jobbe effektivt. Dette er ferdigheter jeg tar med meg inn i AU-arbeidet.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • UiS lektorprogrammet med historie som hovedfag og engelsk som andrefag. 2018-2023
  • Leder Pedagogstudentene UiS 2022-2023
  • Nestleder Pedagogstudentene UiS 2021-2022
  • Verveansvarlig Pedagogstudentene UiS 2020-2022
  • Tillitsvalgt i diverse historie-, engelsk- og pedagogikkemner på lektorutdanningen 8. til 13. trinn UiS
  • Vikar på diverse skoler i Oslo og Stavanger 2018-
  • Skrivementor Universitetsbiblioteket i Stavanger 2021-
  • Studentassistent Universitetsbiblioteket i Stavanger 2022 –
  • Som en del av ledervervet har jeg også representert Pedagogstudentene UiS i fylkesstyret til Utdanningsforbundet Rogaland.

Nevn tre hjertesaker 

Mer pedagogikk i lektorutdanningen.

Man har i mange år sett at lektorutdanningen har mye frafall, dette er noe jeg selv har fått oppleve på studiet. En av utfordringene ved lektorutdanningene er at mange føler man får god opplæring i disiplinfagene, men at det kan være vanskelig å sette det sammen med det pedagogiske. Ved å sikre at lektorstudentene får mer pedagogikk, vil flere føle seg tryggere og dermed bedre forberedt når de skal ut i praksis og senere jobb. Jeg tror at denne tryggheten vil gjøre at flere fullfører utdanningen.

Profesjonsnære lærerutdannere.

Denne hjertesaken henger litt sammen med ønsket om mer pedagogikk. Vi går en profesjonsutdanning, og for å bli best mulig profesjonsutøvere trenger vi at de som lærer bort pensum, har erfaring fra profesjonen vi selv skal bli en del av.

Skolering av tillitsvalgte og støtte til lokallagene.

Det kan være utfordrende å drive lokallag, det har jeg fått erfare. Det er også individuelt hva de forskjellige lokallagene har behov for. Ved å skolere de tillitsvalgte og sørge for at de får den oppfølgingen de trenger, kan vi sikre videre utvikling og medlemsvekst i organisasjonen.