Bilde av J. Parcival Kjæret. Svart-hvitt bilde av mann som smiler mot kamera. Han har på seg skjorte med genser utenpå, har skjegg og mørkt hår.

J. Parcival Kjæret

Navn: J. Parcival Kjæret
Stiller til: Politisk nestleder
Studerer: Lektorutdanning 8-13
Studiested: UiT Tromsø

Hvorfor stiller du til valg?

Det tok kort tid for meg å finne ut av at Pedagogstudentene er den desidert beste organisasjonen jeg har satt mine fot i. Som aktiv student har jeg prøvd litt av hvert: alt fra forskjellige studentorganisasjoner her i Tromsø, til verv i både fakultetsstyret og instituttstyret. Denne samlede kunnskapen både på hvordan organisasjoner fungerer samt det politiske landskapet organisasjonene må forholde seg til ønsker jeg at min favoritt organisasjon skal få dra nytte av. Jeg stiller derfor til valg som Politisk Nestleder fordi jeg tror at jeg kan bidra til å opprettholde det gode arbeidet som allerede er lagt ned, samt bidra til å gjøre organisasjonen ennå bedre.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Opprettholdelse og videreføring av våre demokratisk forankrede verdier. Det at folk forstår hva, hvem og hvorfor individer snakker/sier som de sier, og dekodingen av slik informasjon er et felt som interesserer meg mer enn det meste annet. Som Politisk Nestleder vil jeg både bistå leder og arbeidsutvalget med dekoding av slik informasjon. I tillegg ønsker jeg å være tilgjengelig for slik hjelp til alle våre medlemmer. Jeg er i den oppfatning at om folk forstår og vet så tar de gode valg. Dessverre er det ofte slik at politikere, eller andre aktører, har en eller flere utilsiktede hensikter/meninger bak ordene de sier. Mitt bidrag, og min styrke, er å fortolke slike utsagn og påpeke slike utilsiktede hensikter/meninger bak ordene som blir sagt.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

Jeg tenker at den største utfordringen er å få tid til alt jeg har lyst til å gjøre. Ting tar oftere lengre tid enn en selv tenker, og prioritering av tid blir dermed en utfordring jeg tar på strak arm. Det å få vår stemme som lærerstudenter hørt vet jeg og kan være en utfordring fra tid til annen. Særlig i møte med instanser som KS, vil det kreve mye forarbeid slik at jeg har alt på det rette. Heldigvis er møtevirksomhet noe, ja du leser riktig, jeg faktisk trives godt med. Jeg er og stor tilhenger av kompromisser, så en potensiell utfordring vil være om det ikke lar seg gjøre å inngå kompromisser innad i arbeidsutvalget.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Leder for Studentutvalget ved HSL-fakultetet v/UiT: 2016-17
  • Leder for FN-Studentene: 2016-17
  • Studentrepresentant i fakultetsstyret ved HSL: 2017-18
  • Aktivt medlem i studentorganisasjonen Imladris: 2019-22
  • Studentrepresentant i instituttstyret ved ILP: 2021-23
  • Landsstyrerepresentant for Pedagogstudentene ved UiT: 2022-23
  • Leder for Pedagogstudentene ved UiT (høst): 2022-23
  • Medlem av Faglig Råd for Lærerutdanning 2025: 2023-

Hvilke ambisjoner har du for organisasjonen?

Min største ambisjon er å bevare den utrolig gode og inkluderende organisasjonskulturen vi har. Dette fordi organisasjonskultur går tapt om en ikke bevarer den. Jeg kan ikke få beskrevet med ord den opplevelsen og gleden Landsmøte 2022 ga meg. Det var som å komme inn i den ideelle organisasjonen, den organisasjonen jeg alltid hadde drømt om at eksisterte. Det er denne følelsen jeg ønsker at hver og en av dere som kommer på landsmøte 2023 skal få oppleve, dere som kommer på landsmøte 2024 skal oppleve, og så videre.

Jeg har og en konkret ambisjon: få alle lærerutdanningene opp i finansieringskategori. Dette fordi en vet at der det er midler er det og bedre kvalitet i utdanning. Det er helt latterlig at de femårige utdanningene finansieres såpass dårlig som de gjør (finansieringskategori D), og det samme gjelder for de treårige utdanningene (finansieringskategori E).

Les mer om: