Bilde av Gunn Eli Hjelle. Kvinne med brunt, langt hår som smiler mot kamera. Hun har en blomstrete sommerkjole på. Hun står utendørs, med trær og blå himmel i bakgrunn.

Gunn Eli Hjelle

Navn: Gunn Eli Hjelle
Stiller til: Studentmedlem i arbeidsutvalget 
Studerer: Grunnskolelærer 5.-10.
Studiested: HVL Bergen

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg kjenner på et ekstremt stort engasjement for Pedagogstudentene. I februar 2022 ble jeg, som mange andre av oss, lokket med pizza til årsmøtet. Før dette møtet trodde jeg at Pedagogstudentene kun var for studenter som tok bachelor i pedagogikk. En måned senere ble jeg sendt til ledersamling i Oslo fordi leder og vara ikke kunne reise. Ved flere anledninger kalte jeg organisasjonen for "studentpedagogene". Etter landsmøtet 2022 ble jeg besatt av hvor sosial organisasjonen var og hvor fantastisk inkluderende alle er, men da jeg tok meg selv i å lese over sakspapirer noen uker senere visste jeg óg at Pedagogstudentene betydde mye mer for meg enn bare det.

Jeg har vært heldig som fikk være landsstyrerepresentant for lokallaget, men på grunn av utveksling fikk jeg kun vært med på ett møte. Etter å ha vært utenlands i to semester, er det Pedagogstudentene jeg har savnet aller mest. Jeg er så gira på en rolle hvor jeg kan bruke mitt engasjement til å bidra positivt til organisasjonen i sin helhet og ut til lokallagene, og er derfor ekstremt motivert for å stille til studentmedlem i arbeidsutvalget.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Selv om jeg ikke har vært medlem i Pedagogstudentene så lenge, har jeg allerede opparbeidet meg en stor personlig entusiasme for organisasjonen. Jeg er nysgjerrig og opptatt av hvordan organisasjonen driftes. Jeg ønsker å sette meg mer inn i politikken og samarbeide for å ivareta de gode kvalitetene organisasjonen har, samtidig som å utvikle organisasjonen videre. Vi mennesker er forskjellige og det er viktig at alle stemmer innad i organisasjonen blir hørt. Der vil jeg kunne bidra med at jeg er god på å se alle sider av en sak, belyse problemstillinger og sammen med andre bidra til å utvikle en god og felles løsning. God drift og brennende engasjement i lokallagene mener jeg er essensielt for organisasjonen, blant annet for å kunne nå ut til alle medlemmer og for å vise hvem vi er og at vi er her for dem. Derfor ønsker jeg med mitt gode humør og kreativitet å være en god støttespiller for lokallagene, hvor alle skal føle seg sett, hørt og verdsatt.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

En av de største utfordringene jeg ser for meg er å klare å strekke til overalt. Som studentmedlem i AU ville jeg hatt mange arbeidsoppgaver ved siden av å være fulltidsstudent. Det kan gjøre det krevende å få en fullstendig oversikt over alt en jobber med, og krever også mye samarbeid. I tillegg til å disponere tid mellom studier og vervet må jeg også kunne klare å disponere tid mellom de ulike arbeidsoppgavene i vervet. Det tror jeg vil bli utfordrende da tiden kanskje ikke strekker til og man alltid ønsker å gjøre en god jobb og prioritere aktsomt.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Som tidligere nevnt har jeg ikke mye erfaring fra organisatorisk arbeid. Noe jeg likevel synes er en positiv erfaring er at jeg har jobbet flere år i både barnehage og skole, som gjør at jeg har innblikk i både utdanning og veien ut i yrkeslivet i begge retninger.

Her er de erfaringene jeg anser som relevante fra de siste årene:

  • Barnehageassistent, ulike barnehager, Oslo/Bergen
  • Lærervikar, ulike skoler, Ålesund/Bergen
  • Landsstyrerepresentant/styremedlem, lokallaget ved HVL Bergen, Pedagogstudentene
  • Administrativ assistent, Hærens befalsskole

Nevn tre hjertesaker 

  1. Forbedre praksisordninger
  2. Mer fokus på tema tilpasset opplæring i GLU
  3. Øke søkertallene for barnehage- og lærerstudiene 
Les mer om: