Bilde av Bjørn Anders Nubdal. Mann med caps og to-dagers skjegg, i sort hettegenser med teksten "dmmh.no" på brystet. Det er snø på bakken.

Bjørn Anders Nubdal

Navn: Bjørn Anders Nubdal
Stiller til: Studentmedlem i arbeidsutvalget 
Studie: Master i barnehageledelse
Lokallag: DMMH Trondheim

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg mener det er viktig at man engasjerer seg som student, og jeg ønsker å kunne være med å spre engasjement til andre pedagogstudenter. Jeg har jobbet med studentpolitikk (leder i linjeforeningen Caeca Regina, faddersjef ved DMMH, styremedlem i høgskolestyret DMMH og PR-ansvarlig i lokallaget til PS for å nevne noen) på flere nivå, og jeg vært med på å skape engasjement og gode diskusjoner lokalt, og har nå lyst til å ta dette videre et steg og stille til valg i PS sentralt. Gjennom spesielt vervet i høgskolestyret har jeg vært med på å behandle kompliserte saker, eksempelvis personalsaker, skikkethetssaker og kvalitetssikring, dette vil være en erfaring jeg tror kommer til å bli verdifull i vervet.

Jeg har erfart i gruppeprosesser at jeg opptrer som en katalyst for andres bidrag og innspill, der jeg ofte opptrer som en analytiker og videreutvikler av andres ideer. I tillitsverv har jeg opplevd å påta meg ulike roller, en av de rollene har vært en katalysator for andres bidrag og innspill. Jeg er ikke redd for å ytre mine meninger på saker jeg brenner for, men er alltid villig til å motta innspill rundt mine ideer og å endre mening om det viser seg at bedre innspill kommer.

Gjennom et slikt verv føler jeg at jeg kunne bidratt til å fremstille Pedagogstudentene på en god måte, og være en god støtte for andre lokallag, og andre i PS sentralt. Jeg er glad i å hjelpe folk, og sier sjeldent nei til en utfordring. Som person er jeg avhengig av å ha mye å gjøre og trives godt under press, noe jeg føler kan komme godt med i et slikt verv.

Det første møtet mitt med PS sentralt var tillitsvalgtkonferansen høsten 2022, og jeg elsket å møte alle de fine menneskene og å kunne være med å bidra til diskusjonene og møtene vi var med på. Den gode stemningen i organisasjonen er definitivt en bidragsyter til at jeg ønsker å stille til verv. Det virker veldig givende å jobbe med organisasjonen sentralt, og jeg tror jeg kunne vært en god ressurs i et slikt verv.

Jeg er ekstremt motivert for å stille i vervet, og kommer til å gi alt for å bidra på en god og positivt måte i og for organisasjonen. 

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

God stemning, godt humør og ett sinnsykt engasjement.

Jeg liker å spre mitt gode humør og setter pris på å ha god stemning rundt meg, derfor liker jeg også å passe på at alle rundt meg har det bra. Dette gjelder også å engasjere de rundt meg, jeg liker å spre engasjement og å spille på engasjementet til de rundt meg.

Jeg trives under stress og er avhengig av å ha mye å gjøre, noe jeg tror kommer godt med i et slikt verv.

Gjennom andre verv i studentfrivilligheten har jeg erfart at jeg er god på problemløsing, og å bidra andre i prosessen med å løse problemer.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

For min del ser jeg ikke så mange utfordringer i vervet. Jeg elsker å reise, ha mye og gjøre og å snakke foran folk. En utfordring jeg kan tenke meg, og noe jeg har erfart i andre verv, er at jeg kan være litt for god til å ta på meg arbeidsoppgaver. Noe som kan føre til at jeg sliter meg ut, men om jeg får vervet vil arbeidsoppgavene i arbeidsutvalget prioritert foran andre verv.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Jeg har hatt en del verv gjennom studentfrivilligheten i Trondheim:

  • Kroansvarlig/Bookingansvarlig (Caeca Regina linjeforening DMMH)
  • Leder (Caeca Regina linjeforening DMMH)
  • PR-Ansvarlig (Pedagogstudentene DMMH)
  • Faddersjef (Fadderuka DMMH)
  • Tillitsvalgt i klassen (DMMH)
  • Styremedlem (Høgskolestyret DMMH)

Gjennom disse vervene har jeg fått erfaring med å jobbe med masse forskjellige folk, og med forskjellige arbeidsoppgaver i varierende vanskelighetsgrad.
Spesielt rollen som styremedlem i styret på DMMH har gitt meg erfaring i å behandle en del tunge og vanskelige saker, noe jeg mener kan komme godt med i et verv sentralt i PS.

Alle vervene har gitt meg god erfaring i å løse problemer som oppstår, og å hjelpe mennesker rundt meg i å løse problemene og arbeidsoppgavene sine.

Nevn tre hjertesaker 

  • Studentfrivillighet
  • Trygt og godt læringsmiljø
  • Integrert master i barnehagelærerutdanningen
Les mer om: