Bilde av Anita Vikestad. Kvinne med lys brunt hår og pannelugg smiler mot kamera. Hun har en brun, høyhalset genser på og står foran en rød vegg.

Anita Vikestad

Navn: Anita Vikestad
Stiller til: Kontrollkomitémedlem (2-årig)
Studerer: Master i likestilling og mangfold
Studiested: NTNU 

Hvorfor stiller du til valg?

Pedagogstudentene er en organisasjon som ligger nært hjertet mitt, og som betyr mye både for meg og andre lærerstudenter over hele landet. Under studietiden min på barnehagelærerutdanningen var Pedagogstudentene en sentral del av hverdagen min, og bidro virkelig til økt motivasjon i studiet og tilhørighet til lærerprofesjonen. Gjennom det siste året som studentmedlem i arbeidsutvalget har jeg fått god innsikt i hvordan politiske og organisatoriske prosesser foregår på nasjonalt nivå. Jeg ønsker å fortsette å bidra til organisasjonen med den kunnskapen og organisatoriske innsikten jeg sitter på.

Pedagogstudentenes rolle er utrolig viktig for at landets lærerstudenter skal bli hørt i de politiske beslutningene som tas på Stortinget. For å være en organisasjon med slagkraft er det sentralt å ha gode prosesser for at medlemsmassen kan påvirke vår politikk, blant annet gjennom lokallagene, landsstyret og landsmøtet. Når politikken utvikles på sentralt nivå er det nødvendig å ha god oversikt over allerede eksisterende politikk, vedtekter og vedtak som regulerer driften, slik at man for eksempel ikke har motstridende vedtak som gjør det vanskelig å jobbe med politikken. Min motivasjon for å stille til kontrollkomiteen bunner i at jeg vil gjøre en innsats for at de politiske organene skal kunne fokusere på politikken, og overlate ansvaret for at prosessene går riktig for seg til kontrollkomiteen.

Hva vil du bidra med i vervet du stiller til?

Som medlem i kontrollkomitéen vil jeg bidra med mye erfaring fra både lokalt og nasjonalt nivå i organisasjonen. Etter to perioder som lokallagsleder og en periode i arbeidsutvalget har jeg fått verdifulle erfaringer med hvordan organisasjonen fungerer og hvordan den daglige driften blir regulert av organisasjonens bestemmelser. Jeg opplever å ha god innsikt i Pedagogstudentenes styringsdokumenter, som vil være de viktigste verktøyene for å kunne fungere som et rådgivende organ for de tillitsvalgte.

I neste periode skal Pedagogstudentenes vedtekter behandles, som er en omfattende prosess hvor det gjelder å ha tunga rett i munnen. Fra tidligere har jeg en del erfaring med vedtekter, da jeg har hatt hovedansvaret for revidering av vedtekter i Studentparlamentet ved DMMH og to linjeforeninger. I tillegg satt jeg i redaksjonskomiteen for vedtektene på Landsmøte 2022, som ga god innsikt i behandling av vedtekter på sentralt nivå. I den kommende perioden kan jeg derfor bidra med innsikt i hvordan endringsforslag påvirker hverandre, og kan ses i sammenheng med både hverandre og andre styringsdokumenter.

Noen av mine personlige egenskaper er at jeg er oppmerksom, nøye og strukturert. Dette kan være gode egenskaper å ta med inn i kontrollkomiteen, hvor man blant annet skal tilse at vedtak blir gjort i tråd med tidligere vedtak og styringsdokumenter, og at protokoller stemmer med vedtak som er gjort. Etter å ha jobbet mye i team har jeg også opparbeidet meg gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter som vil være nyttig i samarbeidet både innad i kontrollkomiteen og med de andre organene.

Hvilke utfordringer ser du for deg å møte i dette vervet?

En av de største utfordringene jeg ser for meg å møte i vervet er å gi klare svar og råd på uforutsette spørsmål og problemstillinger i øyeblikket de oppstår, enten i landsstyremøtene eller på landsmøtet. Selv om jeg opplever å ha god oversikt over styringsdokumentene er det fortsatt mange detaljer jeg ikke kjenner til, som vil kreve litt tid å sette seg inn i.

De neste par årene skal det skje mye spennende politisk arbeid, blant annet med revidering av vedtekter og organisasjonens prinsipprogram. Frem til nå har jeg vært aktiv i disse diskusjonene, og jeg tror derfor det kan bli en utfordring å kun være et rådgivende organ som har tilsyn med vedtak, vedtekter og retningslinjer, og ikke engasjere seg i den faktiske politikken. Jeg ser likevel frem til å følge organisasjonen i den kommende perioden litt på avstand, og gleder meg til å observere de spennende debattene som venter landsstyrene og landsmøtene!

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Pedagogstudentene

 • Studentmedlem i arbeidsutvalget (2022-2023)
 • Representant i styringsgruppe for Rosa Kompetanse Barnehage (2022-2023)
 • Lokallagsleder Pedagogstudentene DMMH (2020-2022)
 • Landsmøtedelegat Pedagogstudentene (2021 og 2022)
 • Redaksjonskomite for vedtektene Landsmøte 2022

Studentpolitikk

 • Instituttstillitsvalgt for tverrfaglige kulturstudier, Studentrådet HF NTNU (2023-d.d.)
 • Representant Studenttinget NTNU (2023-d.d.)
 • Representant Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (2022-d.d.)
 • Delegat landsmøte for Norsk Studentorganisasjon (2022 og 2023)
 • Nestleder i Studentparlamentet DMMH (2021-2022)

Andre erfaringer

 • Nestleder i linjeforeningen Panoptikon (2022-d.d.)
 • Barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv (2019-2022)
 • Studentassistent DMMH (2021-2022)
 • Nestleder i Fadderstyret DMMH (2020-2021)
 • Styremedlem i linjeforeningen Caeca Regina ved DMMH (2020-2021)

Hva gjør du etter sommerferien? 

Jeg skal fortsette studiene.