Landsmøtet 2019: Hva skjedde egentlig?

Er du nysgjerrig på hva som skjedde på landsmøtet 2019? Vi gir deg en rask oppsummering av høydepunktene!

Dette skjedde på landsmøtet:  

To barnehagelærere skal lede Pedagogstudentene

Frank Aleksander Bræin er gjenvalgt som leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Med seg i ledelsen får han Elise Håkull Klungtveit som nestleder. Sammen skal de lede organisasjonen med rundt 20 000 lærerstudenter.

Både Bræin og Klungtveit er utdannede barnehagelærere og studerer nå master i barnehagepedagogikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Det er første gang i Pedagogstudentenes historie at organisasjonen skal ledes av to som skal bli lærere i barnehagen.

- Det er en stor ære å få fortsette å arbeide for alle våre medlemmer.
- Vi er et fellesskap som står samlet om utdanningene våre. Noe av det som gjør at vi får den slagkraften vi har, er at vi klarer å se hele utdanningssystemet som en helhet. Vi skiller ikke mellom barnehagelærer og lektor. Fordi vi skjønner hvorfor det er viktig med gode lærere og pedagoger i barnehage, som i grunnskolen, som i videregående.
- Vi er nemlig et profesjonsfellesskap, der profesjonen vår skal møte krefter utenfra, bygges opp innenfra og vi skal stå opp for barn og unge i framtida. Og vi skal stå opp for dem – sammen, sier Bræin.

Bedre praksis i lærerutdanningene

Politisk er det mange saker Bræin gleder seg til å jobbe med.
- Vi har vedtatt et veldig spennende arbeidsprogram. Jeg gleder meg til å jobbe videre for at alle nyutdannede lærere skal få veiledning og at barnehagelærerutdanningen skal finansieres på lik linje med de andre lærerutdanningene.
- Hvis jeg skal trekke fram noe jeg mener blir en spesielt viktig satsning for året som kommer, er det å arbeide for bedre praksis i våre utdanninger. Det kan ikke være som i dag at praksis oppleves som et lotteri, sier Bræin

Les hele arbeidsprogrammet.

I lærerutdanningene bør ingen være ensomme

Klungtveit som er påtroppende nestleder, gleder seg spesielt til å følge opp medlemmene lokalt.
- Jeg brenner for at vi skal være et inkluderende profesjonsfellesskap.
- Vi vet fra undersøkelser at mange studenter er ensomme. Jeg mener vi som profesjonsorganisasjon må ta ansvar for at ingen skal stå igjen og at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet.

Et sterkt arbeidsutvalg

Lederduoen får med seg et kompetent arbeidsutvalg som sammen skal lede organisasjonen i den kommende perioden. I tillegg til leder og nestleder består Pedagogstudentenes arbeidsutvalg av fem andre studentmedlemmer:

 • Magnus Dybdahl
  • Studerer lektorutdanning i realfag for trinn 8-13 ved NMBU Ås
 • Alva Amalie Eide.
  • Studerer grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 ved Universitetet i Stavanger
 • Joakim Olsson
  • Studerer grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 ved Høgskulen i Volda
 • Maiken Katarina Salamonsen
  • Studerer lektorutdanning for trinn 8-13 ved Universitetet i Tromsø
 • Karoline Lester Turøy
  • Studerer grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 ved Høgskolen på Vestlandet Sogndal

Ny politikk

Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A)

Organisasjonen har vedtatt utfyllende politikk om praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag.

- Det er virkelig på tide å få PPU frem i lyset, sier leder Bræin.
- PPU er den lærerutdanningen som uteksaminerer flest lærere hvert år, samtidig som kun 60-70 prosent av disse starter å arbeide i skolen.
- Jeg er stolt over at organisasjonen vil kjempe videre for å heve kvaliteten i PPU. Mange mener at det virkelig trengs!

Les politisk plattform for PPU-A

Resolusjoner om bærekraft og tilrettelegging av fysiske funksjonsnedsettelser

En resolusjon er en politisk uttalelse som blant annet utdyper, konkretiserer og supplerer Pedagogstudentenes politikk på dagsaktuelle områder. Landsmøtet vedtok to resolusjoner:

- Vi vil sende ut disse resolusjonene til relevante aktører, og bruke de videre i arbeidet vårt med å heve kvaliteten i lærerutdanningene, sier leder Frank Aleksander Bræin.
- I arbeidsprogrammet har vi vedtatt å arbeide for at lærerutdanningene sikrer studentene nødvendig kompetanse om FNs bærekraftsmål. Det blir spennende å følge opp dette arbeidet.

Hva med vedtektene?

Den største organisatoriske saken på landsmøtet var revideringen av organisasjonens vedtekter. Vedtaket i saken var:

Landsmøtet 2019 vedtok nye vedtekter for Pedagogstudentene med de vedtatte endringene. Vedtektene er gyldige når de er godkjennes av sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Kontoret får fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer, der det legges vekt på dokumentets rettskriving og at paragrafene følger alfabetisk rekkefølge.

Dersom det oppdages noe som landsstyret anser som direkte motstridende gir landsmøtet mulighet til å behandle kun dette.

Dette betyr at vedtektene først skal innom landsstyret i juni og deretter sendes til endelig godkjenning i Sentralstyret til Utdanningsforbundet etter sommeren. De nye vedtektene vil derfor først bli gjeldene etter de er godkjent av Utdanningsforbundet.

En sosial og hyggelig helg!

Det var rekordstor deltakelse på landsmøtet i år. Det oppstår ofte magi når engasjerte lærer- og pedagogstudenter fra hele landet møtes.

- Jeg er glad for at vi i år har fått mer tid etter møteslutt til å bli kjent på tvers, sier Bræin.
- Jeg ser at mange har fått nye venner og jeg håper at alle har kost seg på landsmøtemiddag, stand-up og generelt hatt det hyggelig med hverandre, avslutter Frank.

Se bilder fra årets landsmøte på Flickr

 

Protokollen for landsmøtet blir publisert på nettsiden når den er signert

Les mer om: