Bilde av fire studenter som jobber i gruppe. Studenten med ryggen til har en genser med teksten: Framtidas lærere. Sterkere sammen.

Arbeidsprogram

Et arbeidsprogram er bestillingen fra landsmøtet til organisasjonen for kommende landsmøteperiode.

Arbeidsprogram 2022-2023

Arbeidsprogrammet framhever de prioriterte målene for organisasjonen i landsmøteperioden 2022-2023. Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå de mål som er satt for perioden.

Pedagogstudentene skal arbeide for:

  • Bedre praksis i lærerutdanningene, blant annet gjennom økt finansiering etter kostnadskategori C eller høyere.
  • Et styrket psykososialt miljø og økt trivsel på studiet for studentene, gjennom både medlemsaktivitet og politisk påvirkning.
  • Å sette i gang en piloteringsordning av barnehagelærerutdanning på masternivå.
  • Inkluderende lærerutdanninger med plass til alle, som motarbeider alle former for diskriminering.
  • Mer profesjonsnære lærerutdanninger og utdannere med relevant arbeidserfaring fra fagfeltet.
Les mer om: