Bilde av fire studenter som jobber i gruppe. Studenten med ryggen til har en genser med teksten: Framtidas lærere. Sterkere sammen.

Arbeidsprogram

Et arbeidsprogram er bestillingen fra landsmøtet til organisasjonen for kommende landsmøteperiode.

Arbeidsprogrammet er de prioriterte målene for organisasjonen i landsmøteperioden 2023-2024. Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå disse målene.

Pedagogstudentene skal arbeide for:

  • Økt kvalitet i lærerutdanningene og praksis, med blant annet fokus på økt finansiering til lærerutdanningene.
  • Et styrket psykososialt miljø og økt trivsel på studiet for studentene, gjennom både medlemsaktivitet og politisk påvirkning.
  • Å sette i gang en piloteringsordning av integrert master i barnehagelærerutdanningen.
  • Forskriftsfestet rett til veiledning for nyutdannede lærere.
  • At NLA-høgskolen skal bidra til å skape en inkluderende lærerutdanning for alle ved å fjerne setningen om bærende ekteskapsnorm fra sitt verdidokument.
  • Å inkludere kompetanse i mangfoldig kjønns- og seksualitetsundervisning i alle lærerutdanninger.
Les mer om: