Bilde av fire studenter som jobber i gruppe. Studenten med ryggen til har en genser med teksten: Framtidas lærere. Sterkere sammen.

Arbeidsprogram

Et arbeidsprogram er bestillingen fra landsmøtet til organisasjonen for kommende landsmøteperiode.

Arbeidsprogrammet er de prioriterte målene for organisasjonen i landsmøteperioden 2024-2025. Alle ledd i organisasjonen har et felles ansvar for å oppnå disse målene.

Lærerstudentene skal arbeide for:

  • Økt kvalitet i lærerutdanningene og praksis, med hovedfokus på økt finansiering til lærerutdanningene.
  • Et styrket psykososialt miljø og økt trivsel på studiet for studentene, gjennom både medlemsaktivitet og politisk påvirkning.
  • Å sette i gang en piloteringsordning av integrert master i barnehagelærerutdanningen.
  • Økt representasjon av urbefolkning og nasjonale minoriteter i organisasjonen, og å inkludere kompetanse i urfolks og nasjonale minoriteter sin kultur, rettigheter og historie i alle lærerutdanninger.
  • Å inkludere kompetanse i mangfoldig kjønns- og seksualitetsundervisning i alle lærerutdanninger.
  • At NLA-høgskolen skal bidra til å skape en inkluderende lærerutdanning for alle ved å fjerne setningen om bærende ekteskapsnorm fra sitt verdidokument. 
Les mer om: