Forkortelser

Her finner de alle forkortelsene som blir brukt under landsmøtet.

Forkortelse Forklaring
Generelle forkortelser
LM Landsmøte
LS Landsstyre
AU Arbeidsutvalget
VK Valgkomiteen
KK Kontrollkomiteen
PPK Prinsipprogramkomiteen
VTK Vedtektskomiteen
Redkom Redaksjonskomité
Utdanninger
BLU Barnehagelærerutdanning
FAG/FALU Faglærerutdanning
GLU Grunnskolelærerutdanning
PED Pedagogikkutdanning
PPU Praktiskpedagogisk utdanning
PPU-A Praktiskpedagogisk utdanning for allmennfag
PPU-Y Praktiskpedagogisk utdanning for yrkesfag
Spesped Spesialpedagogikk
YFL Yrkesfaglærerutdanning
Studiesteder
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole
HiØ Høgskolen i Østfold
HVL Høgskulen på Vestlandet
HVO Høgskulen i Volda
INN Høgskolen Innlandet
NMBU Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet
Nord Nord universitet
NTNU Norges Teknisk- Naturvitenskaplige Universitet
OsloMet OsloMet – Storbyuniversitetet
UiA Universitetet i Agder
UiB Universitetet i Bergen
UiO Universitetet i Oslo
UiS Universitetet i Stavanger
UiT Universitetet i Tromsø
USN Universitetet i Sørøst-Norge
Samarbeidsorganisasjoner
UF/UFO Utdanning- og forskningskomiteen på stortinget
EO Elevorganisasjonen
NSO Norsk studentorganisasjon
NITO Norges ingeniør og teknologorganisasjon
NSF Norsk sykepleierforbund
SAIH Studentenes og akademikernes internasjononale hjelpefond
LR–stud  Lärarnas Riksförbunds studerandeförening