Bilde av fire personer, hvor to av de er i fokus i bakgrunn. Personene snakker med hverandre og smiler. De har på seg sekk og ser ut til å være klare for å reise.

Reise til og fra landsmøtet

Her finner du informasjon om reisebestilling til landsmøtet og formøtet.

Informasjon om reise til landsmøtet 

Ifølge økonomireglementet (kap. 2.2) skal til arrangementer i Pedagogstudentene, herunder landsmøtet, skal foretas med miljøvennlige transportmidler og på rimeligst mulig måte. Unntak kan gjøres dersom: 

 • Transportmiddelet medfører vesentlig merkostnad eller ulempe for Pedagogstudentene eller den reisende.
 • Dersom transportmiddelet har en reisetid på over 5 timer.
 • Dersom andre transportmidler er forhåndsgodkjent av leder eller nestleder.

Dette betyr at du i utgangspunktet skal ta tog eller buss for å reise til landsmøtet, eventuelt fly dersom tog og buss tar over 5 timer. Refusjon av utgifter i forbindelse med kjøring gjøres i utgangspunktet ikke, med mindre det er godkjent på forhånd av ledelsen eller sekretariatet. 

Frister i forbindelse med reise

Det er noen frister det er verdt å merke seg i forbindelse med reise til landsmøtet. Fristene er satt i økonomireglementet. Husk å melde deg på landsmøtet, slik at du får bruker i Agresso og i reiseportalen Egencia. 

Frist for reisebestilling til formøtet: 6. april 2023 - 2 uker før formøtet
Frist for reisebestilling til landsmøtet: 7. april 2023 - 2 uker før LM
Frist for å levere reiseregning: 4. juni 2023 - 6 uker etter LM

Fellesbuss på landsmøtet 2023

På årets landsmøte settes det kun opp fellesbuss mellom Gardermoen og Sundvolden til formøtet på torsdag og etter møteslutt på søndag. Endelige tidspunkt oppdateres her snarlig.

Dersom du skal reise til og fra Sundvolden utenom dette kan du ta rutebuss mellom Sundvolden og Oslo sentrum, se rutetabell under.

Reiser du med kollektivtransport innom Oslo sentrum tar du rutebuss 200 fra Oslo Bussterminal til Sundvolden E16. Stoppet er rett utenfor hotellet. 

Du finner rutetider for bussen her. 

 

Her følger informasjon om reisebestilling til landsmøtet. 

Du kan bestille fly- og togreiser i vår reiseportal Egencia. Før du bestiller skal du gjøre deg kjent med økonomireglementets kapittel 2. Du får tilgang i Egencia før landsmøtet. 

Slik går du frem;

 • Gå inn på reiseportalen
 • Logg inn
  • Brukernavnet ditt er e-postadressen
  • Ved første innlogging velger du «glemt passord»
 • Når du har logget inn er det første du gjør å trykke på navnet ditt helt øverst til høyre
  • Sjekk at informasjonen, som navn, mobilnummer og mer, er korrekt
 • Så kan du bestille reise
  • Logg inn
   • Brukernavnet ditt er e-postadressen
   • Ved første innlogging velger du "glemt passord"
  • Når du har logget inn er det første du gjør å trykke på navnet ditt helt øverst til høyre
  • Sjekk at informasjon som navn, mobilnummer og mer er korrekt
  • Så bestiller du reise. Husk å bruke riktig prosjektnummer og referanseperson
 • Bruk prosjektnummer SO 001
 • Bruk koststed 278
 • Skriv inn Magnus Dybdahl som referanseperson

Husk at du må bestille reise innen 2 uker før arrangementsstart, men helst så fort som mulig. Når du bestiller må du passe på at du lander i så god tid at du rekker å reise fra flyplassen til arrangementsstedet før arrangementsstart. Og at returen ikke går tidligere enn at du rekker å reise fra arrangementsstedet etter arrangementsslutt og ankommer flyplassen i god nok tid. Har du ikke mulighet til det må du ta kontakt med den som er praktisk ansvarlig for arrangementet.

Når du har bestilt reise vil du motta en reisekontokvittering, denne kan oppfattes som en faktura, men det er ikke det. Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt 😊

Skal du reise med buss gjøres dette utenfor vår reiseportal. Da må du legge ut for reisen og sende inn reiseregning for å få refundert kostnadene. 

For reise til Sundvolden er det som regel enklest å reise til Oslo S, og ta buss til Sundvolden derfra. 

Vi benytter oss av Agresso som verktøy for å levere reiseregninger digitalt. 

Første gang du logger inn bruker du Bank ID 

Vanlig innlogging etter dette:

 1. Gå inn på Agresso

 2. Logg inn
  1. Brukernavn: ditt medlemsnummer
  2. Firma: 80
  3. Passord: dette skal du motta per mail

 3. Gå inn på «Utlegg» og velg «Student reise etter regning»

 4. Fyll inn informasjonen, og legg ved og avstem kvitteringer.
  - Koststed: 278 Lærerstudentene
  - Prosjektnummer: SO 002 Landsstyremøter

 

Ta kontakt hvis du trenger bruker, og ikke har oppgitt dette i påmeldingsskjemaet. 

 

To ting som er viktig å merke seg;

 • Skifter du kontonummer er du selv pliktig til å opplyse om det dersom du skal ha refundert utlegg, det gjør du ved å sende en mail til økonomikonsulent Trine Wiik i Utdanningsforbundet.
 • Alle som krever penger refundert fra Pedagogstudentene er pliktig til å til en hver tid følge økonomireglementets kapittel 2.
Les mer