Sakspapir

Sakspapirer til Pedagogstudentenes landsmøte 2024.

I henhold til Pedaogstudentenes vedtekter skal sakspapirene til landsmøtet offentliggjøres senest 6 uker før landsmøtet. Det betyr at sakspapirene skal være tilgjengelig senest fredag 1. mars. Unntaket er konstitueringssakene som først innstilles på LS5 og eventuelle resolusjoner. Disse blir ettersendt.

Lokallagenes årsrapporter legges til i årsmeldingen etter fristen for å levere inn årsrapporter er utløpt 8. mars.

LM24 00 Konstituering

LM24 00.01  -  Godkjenning av fullmakter
LM24 00.02  -  Godkjenning av innkalling
LM24 00.03  -  Godkjenning av møteledelse
LM24 00.04  -  Godkjenning av protokollunderskrivere
LM24 00.05  -  Godkjenning av forretningsorden
LM24 00.06  -  Godkjenning av saksliste
LM24 00.06  -  Vedlegg: Forslag til saksliste
LM24 00.07  -  Godkjenning av dagsorden
LM24 00.07   - Vedlegg: Forslag til dagsorden
LM24 00.08  -  Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM24 00.09  -  Godkjenning av tellekorps

LM24 01 Rapporter

LM24 01.01  -  Pedagogstudentenes årsmelding
LM24 01.02  -  Økonomirapport

LM24 02 Saker

LM24 02.01  -  Prinsipprogram 2021-2024
LM24 02.02  -  Revidering av vedtektene: Navnendring
LM24 02.03  -  Arbeidsprogram 2024-2025
LM24 02.04  -  Revidering av vedtektene

LM24 03 Resolusjoner

LM24 04 Valg

LM24 04.01  -  Valg av leder
LM24 04.02  -  Valg av politisk nestleder
LM24 04.03  -  Valg av organisatorisk nestleder
LM24 04.04  -  Valg av studentmedlemmer til arbeidsutvalget
LM24 04.05  -  Valg av toårig medlem av kontrollkomiteen
LM24 04.06  -  Valg av ettårig medlem av kontrollkomiteen
LM24 04.07  -  Valg av valgkomiteen