Barnehagelærer

Pedagogstudentene jobber hele tiden for at barnehagelærerutdanningen skal bli bedre. Blant tingene vi mener bør gjøres med utdanningen er: 

  • Det skal være et krav at studentene har fem dager praksis på første trinn i barneskolen for å gi dem mer forståelse for overgangen mellom barnehage og skole.
  • Studenter skal få studiepoeng for pedagogikken i utdanningen, ikke bare ha den bakt inn i de andre temaene slik det er i dag.
  • For mange studenter opplever dårlig praksis. Derfor skal det stilles tydeligere krav til hva praksisen skal inneholde i avtalen mellom praksisbarnehage og utdanningsinstitusjon.
  • Den statlige finansieringen av barnehagelærerutdanningen må økes, sånn at universitetene og høyskolene får mer ressurser til å følge opp studentene.
  • Det skal være et variert tilbud av masterutdanninger som studenter som har gjennomført bachelorutdanningen kan begynne på.
  • Det bør testes ut en integrert femårig masterutdanning for barnehagelærere.
Vil du vite enda mer om hva vi mener om barnehagelærerutdanningen?