Min utdanning

Vi har stort sett politikk for alle områder knyttet til de utdanningene vi representerer. For de fleste studiene har vi også vedtatt en politisk plattform for å spesifisere hvordan vi ønsker at disse studiene skal være.

Pedagogstudentene ser på lærere som lærere, uansett om de jobber i barnehage, grunnskole eller videregående. Vi studerer for å få ulike jobber, men vi er alle en del av det samme lærerfellesskapet. Derfor er det mulig å si noe generelt om alle våre utdanninger, selv om de er ulike. Vi jobber for at de alle skal bli bedre ved at:

  • du som student skal få være med å bestemme over din egen utdanning
  • din utdanning både skal være krevende og motiverende
  • din utdanning skal være tett knyttet til yrket du skal ut i

Samtidig har vi klare meninger om hva som må gjøres spesifikt med de enkelte utdanningene. Klikk deg inn på din utdanning under for å se hva vi mener at skal til for å løfte kvaliteten på den.

Barnehagelærer

Grunnskolelærer

Lektor

PPU for yrkesfag

PPU for allmennfag

Faglærer

Yrkesfaglærer

Andre utdanninger

Engasjer deg

Har du lyst å være med å videreutvikle politikken for din utdanning?