Min utdanning

En god lærer er en god start. Vi jobber for at de ulike lærerutdanningene skal være så gode som mulig: For deg som student, men også for barna og elevene vi skal møte.

Uansett om du skal jobbe i barnehage, grunnskole eller videregående, ser vi på lærere og pedagoger som en del av den samme profesjonen med et felles samfunnsoppdrag: Utdanning. Barna, ungdommene og elevene vi skal møte, skal alle inn i et felles utdanningsløp - og vi mener det er en styrke og jobbe sammen om felles mål og oppgaver. Derfor er det mulig å si noe generelt om alle våre utdanninger, selv om de er ulike. Vi jobber for at de alle skal bli bedre ved at:

  • du som student skal få være med å bestemme over din egen utdanning
  • din utdanning både skal være krevende og motiverende
  • din utdanning skal være tett knyttet til yrket du skal ut i

Samtidig har vi klare meninger om hva som må gjøres spesifikt med de enkelte utdanningene. Klikk deg inn på din utdanning under for å se hva vi mener at skal til for å løfte kvaliteten på den.