Vår politikk

Dette jobber vi for

Lærerstudentene vil at alle lærer- og pedagogikkutdanninger skal være så gode som mulige. Mye av det vi jobber for er forskjellig fra utdanning til utdanning, men noe av det er også generelt. Felles for alle utdanningene vi representerer er blant annet at vi jobber for:

  • at du som student skal kunne påvirke din egen utdanning
  • at dine rettigheter som student blir ivaretatt
  • at det skal være sammenheng mellom det teoretiske og det som skjer i praksis
  • at utdanningen din skal være krevende, men også motiverende
  • at du skal ha flest mulig undervisere med bakgrunn fra læreryrket
  • at du skal få gode praksislærere som har videreutdanning i veiledning
Vil du se flere punkter vi jobber for i alle utdanningene våre?

Våre viktigste saker

Det kan være krevende å gå fra lærerstudier til full lærerjobb. Pedagogstudentene mener derfor at alle nyutdannede lærere i barnehage og skole skal kjøpt fri litt tid det første yrkesåret som blant annet skal brukes på veiledning av en erfaren lærer.

Selv om dette er en av våre suksesshistorier, der vi både har fått gjennomslag i Stortinget og 60 millioner over statsbudsjettet, har vi enda ikke kommet dit at alle faktisk får veiledning.

Derfor jobber Pedagogstudentene for at du som nyutdannet lærer skal ha en lovfestet rett til slik veiledning. Slik kan vi sørge for absolutt alle nyutdannete lærere, uansett hvor i landet de jobber, får veiledning når de er nye i yrket.

I dag får høgskolene og universitetene langt mindre statlig støtte for en barnehagelærerstudent enn for en grunnskolelærer- eller lektorstudent.

Konsekvensene av dette varierer fra studiested til studiested, men kan blant være at du får for dårlig oppfølging i praksis eller redusert undervisningstilbud. Å øke finansieringa trekkes også frem som et nødvendig grep for å få mest mulig ut av barnehagelærerutdanninga av de som har fulgt den aller tettest.

Pedagogstudentene mener at en lærer er en lærer uansett om hen skal jobbe i barnehage, grunnskole eller på videregående. Vi ser dermed ingen grunn til at de ulike utdanningene skal finansieres ulikt. Vi jobber opp mot politikerne på Stortinget for at de skal endre den såkalte finansieringskategorien til barnehagelærerutdanningen, slik at den statlige støtten faktisk speiler viktigheten utdanningen har for det norske samfunnet.

Pedagogstudentene er sterke motstandere av regjerings firerkrav i matte for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningene. For det første mener vi at dagens krav er urettferdig overfor enkeltpersoner, ved at de personer som har gode karakterer fra videregående, er motiverte for å bli lærere og kanskje til og med ikke skal undervise i matte ikke får begynne på lærerutdanningene.

For det andre mener vi det er uklokt for samfunnet som helhet å holde mange motiverte søkere utenfor lærerstudiene basert på karakteren i et enkeltfag, særlig tatt i betraktning av at vi mangler lærere i norsk skole.

Imidlertid anerkjenner vi intensjonen til regjeringen – det bør stilles høye faglige krav til de som har lyst til å bli lærere. Pedagogstudentene har derfor et helt eget firerkrav: 

Vi jobber for at det skal være fire i snitt som kreves for å komme inn på grunnskolelærer- og lektorutdanningene. Dette vil ivareta intensjonen om at det skal være høye krav for å komme inn på lærerutdanningene, samtidig som det vil være mer rettferdig overfor de som søker på utdanningene og klokere for samfunnet som helhet.

Pedagogstudentene mener det er viktig at de fleste av underviserne vi møter i lærerutdanningene har erfaring fra norske skoler og barnehager. Slike undervisere kan bedre lære bort det som er relevant for lærerhverdagen enn undervisere som har vært i akademia hele livet.

Vi sier ikke at akademisk kompetanse ikke er viktig hos underviserne våre, men det er viktig at også profesjonskompetanse vektlegges. Vi jobber derfor for at det skal være attraktivt for norske lærere i barnehager og skoler å søke seg over til å jobbe i lærerutdanningene.

Praksis er den aller viktigste delen av studiet for mange lærerstudenter. Det er her man får kjenne på hva det faktisk vil si å være lærer, og for mange er det da man endelig blir sikker på at man har valgt rett. For andre kan praksis være det som får dem til å droppe ut av lærerutdanningen.

Nettopp fordi praksis er så viktig for utdanningen, mener Pedagogstudentene at det ikke kan være tilfeldigheter som avgjør om praksisopplevelsen blir bra eller ikke. Sånn er det dessverre i dag. Det er nemlig altfor mange praksislærere som ikke har videreutdanning i hvordan man veileder en praksisstudent, og det er flaks eller uflaks som avgjør om du får en av disse som praksislærer.

Med det sier ikke Pedagogstudentene at alle praksislærere som ikke har videreutdanning er dårlige, for det vet vi godt at ikke er tilfelle. Det vi sier er bare at hvis alle praksislærere fikk opplæring i hvordan man er en god praksislærer, så er det ingen tvil om at den gjennomsnittlige praksislæreren i Norge ville blitt bedre – og dermed ville også praksisoppholdet blitt bedre for lærerstudentene. Derfor jobber vi for at alle praksislærere skal ha videreutdanning i praksisveiledning.