Faglig påfyll

Vi er opptatt av at du skal kunne få et faglig utbytte av ditt medlemskap.

Gratis kurs og faglige tilbud

Lærerstudentene jobber for at utdanningene vi representerer skal gjøre deg så godt rusta til yrkeslivet som mulig. Derfor tilbyr vi også kurs og fagdager både lokalt og nasjonalt som setter temaer vi bryr oss om på dagsorden.

Vi har lagt ut noen av våre arrangementer på YouTube og du kan finne mye nyttig påfyll her. Vi snakker om alt fra rasisme og hvordan undervise om 22. juli til seksualundervisning, lek i barnehagen eller profesjonsetikk.

Gå til Pedagogstudentenes Youtube-kanal

Lokale arrangementer

Lokallagene har mange ulike arrangementer i løpet av et år. Mange arrangerer fagdager om tema som er viktig og gjerne som det er for lite av i utdanningen. Teama varierer fra seksualundervisning, kjønnsidentitet, mobbing og en masse annet spennende. 

Har du innspill til arrangementer lokallaget bør arrangere? Har du noen tanker om hvilke tema som bør tas opp på en fagdag? Eller lurer du på hvilke arrangementer lokallaget har planlagt? Ta kontakt med ditt lokallag. 

Finn ditt lokallag