Bli kjent med lokallaget ditt

Lokallag

Et lokallag består av alle medlemmene av Pedagogstudentene ved et studiested. Vi har lokallag ved alle de 38 studiestedene som tilbyr en lærerutdanning. Ved 22 av disse er lokallagene aktive, noe som vil si at de har valgt en egen ledelse for Pedagogstudentene på det enkelte studiestedet. Dersom du studerer et sted det ikke er et aktivt lokallag, kan du opprette et selv.

De aktive lokallagene er et fint sted å møte nye venner. Man tilbringer mye tid sammen i løpet av et år, som gjør at man blir en sammensveiset gruppe. Å engasjere seg i lokallaget er absolutt noe å anbefale for å få mer ut av din studietid, både sosialt og faglig.

Blant de faglige aktivitetene lokallaget kan drive med, er å arrangere fagdager og debatter. Lokallaget sender også representanter til Pedagogstudentenes landsmøte. Eksempler på sosiale aktiviteter lokallagene arrangerer ved sitt studiested kan være quiz, spillkvelder, filmkvelder eller fester.

 

Finner du ikke ditt studiested?

Dersom du ikke finner ditt studiested her betyr det at vi fortiden ikke har et aktivt lokallag her for øyeblikket. Kanskje du og noen du kjenner kan være de som gjør noe med det? Send oss en mail for å få vite mer om hvordan man starter et aktivt lokallag.