Bilde av to kvinner og to menn som sitter rundt et bord ute, og diskuterer. Foto.

Hvem kan bli medlem i Pedagogstudentene?

Pedagogstudentene organiserer i hovedsak de som studerer til å bli lærer i barnehage og skole, samt studenter på spesialpedagogikk. Er du usikker på om du kan bli medlem av Pedagogstudentene? Ta en titt under.

Hvem kan bli medlem?

Alle som studerer på et lærerstudium eller på et annet studium som kvalifiserer til å jobbe i norsk skole eller barnehage kan være medlem i Pedagogstudentene. Det inkluderer blant annet:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning
  • Lektorutdanning
  • Faglærerutdanning
  • Yrkesfaglærerutdanning
  • Praktisk-pedagogisk utdanning
  • Spesialpedagogikk

Studentmedlemskap i Utdanningsforbundet

Pedagogstudentene er Utdanningsforbundets studentorganisasjon, og medlemmer i Pedagogstudentene regnes som studentmedlemmer i Utdanningsforbundet. 

Pedagogstudentene følger derfor Utdanningsforbundets kriterier for medlemskap, slik at medlemmer i studentorganisasjonen kan melde overgang til Utdanningsforbundet etter endt utdanning. Ønsker du mer spesifisering i hvem som kan bli medlem i Utdanningsforbundet kan du lese retningslinjer til medlemskapsparagrafen i Utdanningsforbundet. 

Les Utdanningsforbundets retningslinjer til medlemskapsparagrafen