Innmelding

Opplev fellesskapet, du også!

  • Medlemskapet er gratis
  • Få en tryggere studietid
  • Utgjør en forskjell
  • Bli bedre rusta til læreryrket

Som medlem i Pedagogstudentene er du studentmedlem i Utdanningsforbundet - Norges største lærerorganisasjon.

Vi er framtidas lærere, og er sterkere sammen.

Hvem kan bli medlem?

Du kan bli medlem hvis du studerer for å bli lærer i skole/barnehage, eller pedagog i støttesystemet. Enten du er i en grunnutdanning eller videreutdanning.

Har du vært ordinært medlem av Utdanningsforbundet, kan du dessverre ikke bli medlem i Pedagogstudentene.

Har du blitt vervet?

Skriv inn telefonnummeret til den som har vervet deg under, og personen er automatisk med i trekningen av en Nintendo Switch! Du kan også verve dine studievenner når du har blitt medlem hos oss, og bli med i samme konkurranse. Fem vinnere trekkes 12. mai. 

Ververs telefonnummer

Medlemskap og utdanning

Planlagt fullført (vår eller høst/åååå)
Vår eller høst *
2024

*Felt markert med stjerne er obligatoriske

Personopplysninger

Hent navn og adresse fra telefonkatalogen 1881

Arbeidsforhold

Medlemsfordeler

Vil du reservere deg fra å få informasjon fra oss?

Som medlem vil du motta viktig informasjon om ditt medlemskap på e–post og sms. I tillegg vil du få informasjon om medlemstilbud, faglige, politiske og sosiale arrangementer, nyheter og faglig stoff. Du kan alltid administrere innhold du mottar på min side. Målet vårt er alltid å gi deg relevant innhold. Kryss av dersom du likevel ønsker å reservere deg mot slik valgfri informasjon fra oss på sms, e–post og sosiale medier. 

Tidsskrifter

Alle Pedagogstudentenes medlemmer mottar e-bladet Utdanning gratis. E-bladet Utdanning er for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, utdannings-politikk og pedagogikk, og er et av landets mest leste fagblader. Utkommer 20 ganger i året.