Innmelding

Opplev fellesskapet, du også!

  • Medlemskapet er gratis!
  • Få en tryggere studietid
  • Utgjør en forskjell
  • Bli bedre rusta til læreryrket

Som medlem i Lærerstudentene er du studentmedlem i Utdanningsforbundet - Norges største lærerorganisasjon. Vi er framtidas lærere, og er sterkere sammen.

Hvem kan bli medlem?

Du kan bli medlem hvis du studerer for å bli lærer i skole eller barnehage, eller studerer spesialpedagogikk. Enten du er i en grunnutdanning eller videreutdanning. 

Har du vært ordinært medlem av Utdanningsforbundet, kan du dessverre ikke bli medlem i Lærerstudentene. Les mer om Utdanningsforbundets retningslinjer for medlemskap her.

Medlemskap og utdanning

Planlagt fullført (vår eller høst/åååå)
Vår eller høst *
2027

*Felt markert med stjerne er obligatoriske

Personopplysninger

Vil du reservere deg fra å få informasjon fra oss?

Som medlem vil du motta viktig informasjon om ditt medlemskap på e–post og sms. I tillegg vil du få informasjon om medlemstilbud, faglige, politiske og sosiale arrangementer, nyheter og faglig stoff. Du kan alltid administrere innhold du mottar på min side. Målet vårt er alltid å gi deg relevant innhold. Kryss av dersom du likevel ønsker å reservere deg mot slik valgfri informasjon fra oss på sms, e–post og sosiale medier.