En kvinne ser smilende ut i et rom, med kroppen vendt bort fra et vindu. Foto.

Suppleringsvalg valgkomiteen

Det er en ledig plass i valgkomiteen, siden et medlem av valgkomiteen har trukket seg fra vervet. Vervet velges på Landsstyremøte 2, og varer frem til landsmøtet 2024.

Valgkomiteen består av 3 personer. I dette suppleringsvalget skal det velges ett medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen sin oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen. Alle medlemmer i Pedagogstudentene kan stille til vervet. Tidligere medlemmer av organisasjonen er valgbare til valgkomiteen inntil tre år etter endte medlemskap. Nåværende valgkomite innstiller ikke på nytt medlem av valgkomiteen.

Mandat for valgkomiteen kan leses her. 

Vervet velges på Landsstyremøte 2, og varer frem til landsmøtet 2024.

 

Frist for å komme med i sakspapirene: 8. september, 23:59.

STILL HER.

Frist for å stille: frem til behandling av saken på LS2.