Mandat for valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å finne og innstille på kandidater til de ulike sentrale vervene i organisasjonen.

Arbeidsområder

  • Valgkomiteen må tilegne seg god kjennskap til omfanget og arbeidsområdene til de ulike vervene i organisasjonen.
  • Valgkomiteen har ansvar for å veilede potensielle kandidater, og sikre at de har tilstrekkelig kjennskap til hva de ulike vervene innebærer.
  • Valgkomiteen skal innhente informasjon om potensielle kandidater.
  • Valgkomiteen skal avlegge skriftlig rapport om sitt arbeid på landsstyremøter og på landsmøtet.

Rammebetingelser

  • Valgkomiteen skal sikres kontinuitet i rutiner knyttet til sitt arbeid gjennom samarbeid med sekretariatet.
  • Valgkomiteen har møteplikt på landsstyremøter og landsmøter og bør være representert ved nasjonale arrangementer.
  • Medlemmer av valgkomiteen skal ikke inneha andre verv i organisasjonen eller partipolitiske verv utenfor organisasjonen.
  • Valgkomiteen har taushetsplikt.
  • Valgkomiteen har tale- og forslagsrett i tråd med sitt mandat.