Rasisme er et reelt problem i norsk barnehage og skole

Pedagogstudentene har laget en YouTube-serie om rasisme i barnehage og skole for å komme tettere på problematikken. Vi mener norske lærerstudenter trenger mer kompetanse i møter med rasisme og diskriminerende holdninger.

- Vi må først erkjenne at rasisme er et problem for at vi skal kunne gjøre noe med det, sier Elise Håkull Klungtveit, Pedagogstudentenes leder. Pedagogstudentene slipper nå en egen serie om rasisme og antirasistisk arbeid i barnehage og skole.

Se serien nederst i saken

I 2017 gjennomførte Antirasistisk senter en undersøkelse om norske ungdommers opplevelser med rasisme. Den slår fast at elever både på barneskolen og ungdomsskolen møter rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling regelmessig hver måned. Men hva gjør samfunnet egentlig for å motvirke dette? Og hvilken rolle har lærerne i barnehage og skole? Pedagogstudentene har derfor laget en serie for å løfte diskusjonen om hvilken kompetanse lærere har behov for.

- Rasisme finnes, og vi som skal jobbe i barnehage og skole, trenger mer kunnskap om barn og elever som opplever rasisme regelmessig, sier Elise Håkull Klungtveit, Pedagogstudentenes leder. 

Et viktig tema som engasjerer lærerstudenter

Pedagogstudentene har over lengre tid arbeidet med temaer knyttet til mangfold og inkludering, og har flere ganger møtt lærerstudenter som mener de får for lite kunnskap og kompetanse om rasisme i lærerutdanningene. Vi snakker mye om diskriminering og inkludering, men vi må også ta tak i de konkrete utfordringene knyttet til rasisme. Hvordan skal vi møte dette i klasserommet eller i møter med foresatte? Eller blant personalgruppa i barnehagen? I serien stiller vi noen av disse spørsmålene som vi håper kan åpne opp for flere samtaler og muligheter for refleksjon over egen kommende lærerrolle.

- Jeg er veldig stolt over at vi kan bidra til å fortelle historier fra ulike sider gjennom denne youtube- serien og jeg tror det kan bidra til at vi som framtidige lærere kan bli bedre forberedt og bevisste på hvilke diskriminerende holdninger som finnes og hva vi som lærere kan gjøre med det, sier Håkull Klungtveit.  

Vi er alle bittelitt rasistiske fordi samfunnet har lært oss å være det, sier Linda Tinuke Strandmyr

 

I serien møter du lærerstudent Ylja og elevene Hayaa og Kumaraan

Serien følger Ylja som er lærerstudent på OsloMet, og som vil vite mer om rasisme og antirasistisk arbeid i barnehage og skole. På veien møter hun både forskere og viktige tillitspersoner i barn og elevers liv, for å få svar på flere av spørsmålene hun har knyttet til lærerrollen og hvordan rasisme både kan se ut og oppleves.

Ylja undersøker rasismeproblematikken i ny youtubeserie

Vi blir også kjent med Hayaa (15) og Kumaraan (18) som begge er elever ved to skoler i Olso og som setter ord på noen av sine opplevelser og møter med rasistiske holdninger og diskriminering. 

I serien møter du eleven Hayaa som forteller som sine opplevelser med rasisme

Vi må snakke mer om rasisme i lærerutdanningene

Pedagogstudentene mener lærerutdanningene med fordel kan åpne diskusjonen for hva rasisme er, hvem som opplever det og hvordan lærerstudentene våre kan møte disse utfordringene.

- Vi må erkjenne at ikke alle lærerstudenter i dag selv har kjent rasisme på kroppen, derfor tror jeg det er veldig viktig at vi prøver å lære mer for å forstå, sier Elise Håkull Klungtveit. 
 
Barn og elever opplever rasisme i barnehagen og skolen. Pedagogstudentene mener derfor det er ekstra viktig at lærerutdanningene ruster oss til å møte og forebygge det, men vi kan ikke bekjempe rasismen før vi tør å erkjenne at den er der. 

Rasismen finnes i skolen

- Lærere kan utgjøre en avgjørende forskjell. Pedagogstudentenes mål med serien er å åpne opp noen av samtalerommene dere ute for å snakke om at rasismen finnes, og at vi kan gjøre noe med den, sier Håkull Klungtveit. 

Som allerede nevnt gjennomførte Antirasistisk senter en undersøkelse om norske ungdommers opplevelser med rasisme. Blant de med én eller flere foreldre født i et annet land enn Norge oppga 14,2 prosent at de opplevde urettferdig eller negativ forskjellsbehandling ukentlig mens de gikk på barneskolen, og 15 prosent på ungdomsskolen. Så mange som 24 prosent, eller én av fire, opplevde rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling regelmessig, det vil si 2-3 ganger hver måned eller oftere, på barneskolen, og så mange som 25,6 prosent på ungdomsskolen. 

- Jeg blir provosert over hvor mange barn og ungdom som opplever rasisme i skolen i dag. Særlig lærere har et enormt ansvar for å arbeide mot all form for diskriminering, og jeg tror lærerne sitter på nøkkelen for å snu disse tallene, sier Pedagogstudentenes leder. 

Kurs om rasisme - delta i samtalen

Tirsdag 8. desember arrangerte vi et digitalt kurs sammen med Linda Tinuke Strandmyr fra Agenda X og Marcela Montserrat Fonseca Bustos fra OsloMet. Begge bidro til serien med sine perspektiver, og gjennom kurset går de enda mer i dybden sammen med oss. Delta gjerne i den videre samtalen på youtube og ta med deg samtalen hjem og med deg videre i studiet ditt.

Opptak av kurset fra Youtube

 

Se alle episodene

# 1: Snakker vi nok om rasisme i barnehage og skole?

# 2: Jeg har opplevd å bli kalt ape.

# 3: Forbilder gjør en forskjell

# 4: Alt starter hjemme