Black Lives Matter

Pedagogstudentene slutter seg til #BlackLivesMatter 

We call for an END to the systemic racism that allows this culture of corruption to go unchecked and our lives to be taken.

- Black Lives Matter. 

Pedagogstudentene mener at i et samfunn som er i rask og kontinuerlig endring, er det spesielt viktig at de av oss som skal utdanne og danne barn og unge i framtida, arbeider for likestilling og mangfold og jobber mot all form for diskriminering.

George Floyds dødsfall i USA har satt den pågående og brutale systemiske rasismen på agendaen. Nå er det viktig at de av oss som kan, løfter stemmene våre og bærer fanene høyt mot urettferdighet.

Som kommende profesjonsutøvere har vi et ekstra ansvar for å stå opp for rettferdighet og likestilling. Vi skal være demokratibærere og samfunnsbærere. Vår stemme skal runge, og den skal bære i generasjoner.

Lærerprofesjonens etiske plattform er klokkeklar på at profesjonen, lærere og pedagoger i barnehage og skole, har et nedfelt og særskilt ansvar for å fremme likestilling og likeverd. Vi skal ikke gå på akkord med barnehagenes og skolenes samfunnsmandat. Som lærer- og pedagogstudenter skal vi ikke målbære dette noe mindre, og vi står i solidaritet med alle dem som kjemper for frihet, likestilling og rettferdighet. #BlackLivesMatter