Veiledning holder liv i lærerdrømmen

5.oktober er verdens lærerdag. I år er det de unge, nyutdannede lærerne som får spesiell oppmerksomhet når lærerne i hele verden markerer denne dagen.

Akkurat nå har 4000 klasser og barnegrupper en rykende fersk, nyutdannet lærer. Vi vet at disse lærerne drømmer om å kunne gjøre en forskjell for elevene. Det er derfor de er blitt lærere. Disse lærerne, mange med mastergrad, er oppdatert på forskningsfronten og har med seg stor faglig og pedagogisk ballast. Det trengs, for som lærer i skole og barnehage påtar man seg en av samfunnets viktigste oppgaver, nemlig å sørge for at barn og ungdom leker, lærer, trives og utvikler seg i fellesskap.

Læring i læreryrket

Hvordan lærere gjør sine første erfaringer i yrket, er avgjørende for hvordan de utvikler seg. Læreryrket er både en teoretisk og praktisk virksomhet, ikke alt kan læres i grunnutdanningen. Det store ansvaret, samarbeidet med foresatte, og ikke minst det å lede en klasse/barnegruppe, er eksempler på områder man først lærer når man selv står i yrket. De første erfaringene lærerne gjør på disse områdene, kan bidra til at de blir desillusjonerte og tvile på valget sitt. Med systematisk veiledning kan de samme erfaringene føre til kunnskap og utvikling.

Lærerfrafall forsterker lærermangelen

I dag blir nesten 1,8 millioner undervisningstimer gitt av personer uten lærerutdanning. Samtidig velger en fjerdedel av de som uteksamineres fra lærerutdanningene bort læreryrket etter utdanningen, og av dem som starter, slutter hver sjette lærer etter fem år. Det betyr at antagelig minst 600 klasser/barnegrupper vil miste den nye læreren sin de neste årene.

Veiledning av nyutdannede lærere

Det trengs en ordning som gjør at de nyutdanna lærerne ikke gir slipp på lærerdrømmen og slutter i yrket. Denne ordningen finnes, og kalles veiledning for nyutdannede lærere. Veiledning er positivt for utviklingen av både den enkelte lærer og hele profesjonsfelleskapet. Det bidrar til å beholde gode lærere i yrket, og ikke minst er det til det beste for barna og elevene.

Få nyutdannede lærerne mottar veiledning

Foreldre og samfunn bør være trygge på at det ikke er tilfeldig om den nyutdanna læreren får veiledning. Det er et arbeidsgiveransvar. Likevel er det på langt nær alle lærere som får veiledning i de første, avgjørende årene. Nye undersøkelser viser at bare 18 % av de nye lærere har hatt en veileder.

Gode arbeidsgivere bør tilby veiledning

Forholdene ligger bedre til rette enn på lenge for å rette opp denne svikten. Alle partiene på Stortinget og partene i arbeidslivet, er enige om at alle nydannende lærere bør få veiledning. Og i tillegg ligger 60 millioner statlige kroner på bordet til dette formålet. Våre organisasjoner vil bidra, og vi forventer nå at dyktige arbeidsgivere tilbyr veiledning til sine ferske lærere. Hvis ikke trenger vi en lovendring som sikrer dette. Veiledning av alle nyutdanna lærere er det lille som skal til for at mange flere lærere holder liv i drømmen, og velger å fortsette i skole og barnehage.

Les mer om: