Alt du trenger å vite om veiledning av nyutdannede lærere

For mange lærere er overgangen fra utdanning til yrke krevende. Derfor bør du som nyutdannet lærer forvente å få veiledning i din første lærerjobb. Her er alt du trenger å vite om veiledning!

Hva er veiledning av nyutdannede lærere?

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lærere handler om profesjonsutvikling og skal bidra til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke. Veiledningen skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe med en kvalifisert veileder.

Alle lærere som jobber i sin første lærerjobb i barnehagen eller skolen etter endt utdanning, bør få veiledning de to første årene i yrket.

Hvilke forventinger kan du ha til veiledning i din første jobb

Det er utarbeidet nasjonale prinsipper for en veiledning. Disse prinsippene anbefaler Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, organisasjonene for friskolene, Utdanningsforbundet, Lærerstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og UHR at skal ligge til grunn for veiledningsordningene.

 

Du bør forvente at gode arbeidsgivere tilbyr veiledning

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ivareta deg som nyutdannet og det er arbeidsgiver sitt ansvar å tilby veiledning.

I dag ligger det klare forventinger og retningslinjer til grunn som sier at alle nyutdannede lærere bør få veiledning:

Med andre ord: Alt ligger til rette for at alle arbeidsgivere innen barnehage- og skolesektoren, tilbyr veiledning til alle nyutdannede lærere i barnehage og skole.

Vår oppfordring til alle våre medlemmer er derfor klar: Dere må forvente å få veiledning i deres første lærerjobb. Gode arbeidsgivere tilbyr veiledning. Det er derfor viktig å etterspørre veiledning når dere søker deres første jobb og før dere starter å jobbe.

Her kan du lese om hvordan du kan forhandle om lønn og arbeidsforhold i din første jobb

Les mer om: