Pedagogstudentene – en del av Utdanningsforbundet

Pedagogstudentene er glade for at vi har en så flott organisasjon som Utdanningsforbundet som moderorganisasjon. Det er en trygghet i det å vite at vi har Norges nest største fagforening i ryggen.

Et medlemskap i Pedagogstudentene er også et studentmedlemskap i Utdanningsforbundet. Politisk kan vi mene andre ting enn Utdanningsforbundet, men det at vi er studentorganisasjonen deres betyr at du som medlem av Pedagogstudentene kan dra nytte av styrken til Norges nest største fagorganisasjon.

Dette er særlig til hjelp for deg som jobber i 20 % stilling eller mer i barnehage eller skole ved siden av studiene kan du registrere ditt arbeidsforhold og få et fullverdig medlemskap i Utdanningsforbundet. Les mer om hva det betyr lengre ned.

Du får også kontingentfritt første år som medlem av Utdanningsforbundet når du melder overgang fra Pedagogstudentene etter at du er ferdigutdannet.

Fulle rettigheter i Utdanningsforbundet

Dersom du i arbeid i utdanningssystemet, og stillingen din er på minst 20 %, kan du velge å betale kontingent for arbeidsforholdet, for å få fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem i Utdanningsforbundet i ansettelsesforholdet.

Det betyr at Utdanningsforbundet stiller seg bak deg med hele sitt apparat skulle du ha behov for det. Som hjelp til å forhandle lønn, bistand dersom det dukker opp en konflikt med arbeidsgiver og mye mer.

For å få fulle rettigheter må du også betale medlemskontingent som for tiden er på 1,25% av lønn. Husk at du også får fradrag på skatten for fagforeningskontingent slik at den reelle kostnaden er lavere.

Fra studentmedlemskap til yrkesmedlemskap

Når du er ferdigutdannet, anbefaler vi å melde overgang fra studentmedlemskapet ditt i Utdanningsforbundet til et ordinært medlemskap.

Da får du en egen tillitsvalgt på skolen eller barnehagen du får jobb i, som skal sørge for at dine rettigheter som arbeidstaker blir ivaretatt. I tillegg er du en del av en nasjonal organisasjon som forhandler lønn på vegne av norske lærere, og du får fordeler som billigere boliglån og billige forsikringer.

Det første året etter at du melder overgang fra Pedagogstudentene betaler du ingenting for å være medlem.

Les mer om: