Sakspapir

Landsstyremøte 3, 2020/2021.

Samlefil

00.03-20/21       Konstitueringssaker

00.03.01 - 20/21                           Valg av ordstyrere
00.03.02 - 20/21                           Valg av protokollfører
00.03.03 - 20/21                           Valg av protokollunderskrivere
00.03.04 - 20/21                           Godkjenning av innkalling
00.03.05 - 20/21                           Godkjenning av saksliste
00.03.06 - 20/21                           Godkjenning av dagsorden
00.03.07 - 20/21                           Godkjenning av forretningsorden

01.03-20/21       Rapporter

01.03.01 - 20/21                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.03.02 - 20/21                           Rapport fra valgkomiteen
01.03.03 - 20/21                           Lokallagsrapporter
01.03.04 - 20/21                           Økonomirapport

02.03-20/21       Saker

02.03.01 - 20/21                           Innstilling landsmøtet - Valgreglement
02.03.02 - 20/21                           Innstilling landsmøtet - Etiske retningslinjer
02.03.03 - 20/21                           Innstilling landsmøtet - Mandat mistillitskomité
02.03.04 - 20/21                           Innstilling landsmøtet - Saksliste
02.03.05 - 20/21                           Innstilling landsmøtet - Vedtektsendringer
02.03.06 - 20/21                           Delegatfordeling landsmøtet 2021
02.03.07 - 20/21                           Økonomifordeling lokallag 2021
02.03.08 - 20/21                           Prosjekt medlemskap og medlemsvekst - Mandater

03.03-20/21       Resolusjoner

Det har ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling på LS3.

04.03-20/21       Valg og oppnevninger

Ingen valg eller oppnevninger skal foretas på møtet.

05.03-20/21       Eventuelt

 

Les mer om: