Kvinne kaster løv i lufta.foto

Vi skal få flere til å bli lærere!

I dag slapp regjeringen strategi for rekruttering til lærerutdanningene og læreryrket: «Flere lærere i barnehage og skole». 

Hele utdannings og oppvekstsektoren har vært med på å utarbeide strategien, og det er mange store organisasjoner som skal jobbe for å oppnå målene. De siste tre årene har antallet førstegangssøkere til lærerutdanningene gått ned med 35%, og vi ser at flere og flere kommuner ikke får tak i lærere med godkjent lærerutdanning.

- Nå er det viktig at regjeringen setter inn tiltak og viser at strategien er mer enn bare store ord. Skal vi få flere til å ville ta lærerutdanningene, må utdanningene få bedre finansiering, sier leder av Pedagogstudentene, Kaspara Halkjelsvik.

Dette er målene for strategien:

  1. Lærerutdanningene er attraktive studievalg
  2. Lærerutdanningene har høy kvalitet og er profesjonsrelevante
  3. Alle nyutdannede lærere opplever en positiv overgang mellom utdanning og yrke og får veiledning
  4. Barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser som rekrutterer og beholder lærere

Les hele strategien her.

For hvert mål har regjeringen og partene foreslått en rekke tiltak som skal gjøre at flere ønsker å bli lærere.

- Strategien setter gode mål for hvordan vi skal få flere unge til å ville bli lærere. Vi har gjennom hele prosessen vært tydelig på at lærerutdanningene må bli mer profesjonsnære og vi må få en bedre organisering og finansiering av praksis, sier Halkjelsvik

Strategien varer fram til 2030, og vil bli fulgt opp underveis av partene. Organisasjonene skal i fellesskap jobbe for å oppnå målene, og har forpliktet seg til både felles og individuelle tiltak.

Pedagogstudentene skal fortsette å jobbe med å skape gode og inkluderende miljøer på lærerutdanningene, og vi har forpliktet oss til å være en informert sparringspartner for myndighetene og de andre aktørene. For å sikre at lærerutdanningene blir attraktive studievalg så er det viktig at studentenes innspill lyttes til, og det har man gjort i arbidet med denne strategien.

- Vi har jobbet godt og lenge med denne strategien, og det er en stor felles vilje bak tiltakene. For å snu denne skuta så trengs det at alle er med på å dra lasset, sier Halkjelsvik.