Kvinne ser alvorlig inn i kameraet. Foto.

Dramatiske opptakstall til lærerutdanningene

Søkertallene til høyere utdanning viser at den negative søkertrenden til lærerutdanningene bare fortsetter. For alle lærerutdanningene samlet går søkertallene ned med 4.2%, og for grunnskolelærerutdanningene går de ned med 10 til 12 prosent.

Dette er søknadstall som viser at vi. Siden 2020 har vi mistet rundt 40% av alle førstegangssøkere til lærerutdanningene, sier politisk nestleder i Pedagogstudentene, Joanna Melby Myhre.

Regjeringen la tidligere i år fram sin strategi for rekruttering av lærere, og kom med en Stortingsmelding om profesjonsutdanningene tidligere denne måneden. Myhre mener regjeringen ikke har lagt nok på bordet for å rekruttere og beholde lærere.

Vi har lenge sagt at det må ordentlige tiltak til for å løfte lærerutdanningene og læreryrket om vi skal motvirke trenden. Vi trenger at regjeringen satser på at unge vil bli lærere og gå på lærerutdanningene, sier Myhre.
Forslagene for å løfte rekruttering til lærerutdanningene har i stor grad vært å åpne opp for mer fleksibilitet, desentralisering og nettbasering. Regjeringen satser på at det skal være lærerutdanningstilbud over hele landet.

Det er bra at man åpner opp for at flere skal få muligheten til å bli lærere. Samtidig holder det ikke å rekruttere eller kvalifisere voksne som allerede er i jobb til å bli eller bytte til læreryrket. Skal vi få nok lærere må det være en utdanning og et yrke unge folk over hele landet ønsker å søke seg til, sier Myhre.
Man trenger utdanninger som er faglige utfordrende, med gode studiemiljøer for heltidsstudenter. I 11 år har lærerstudentene vært studentene som har vært minst fornøyde med egne utdanninger.

Vi har lenge vært tydelig på hva som må til for å løfte kvalitet i lærerutdanningene: Regjeringen må legge penger på bordet og sikre kvaliteten gjennom blant annet bedre finansiering av praksis. Mange av regjeringens forslag i profesjonsmeldingen mener vi kan skade rekrutteringen til utdanningene våre på sikt, sier Myhre.