Bilde av Kaspara, Parcival og Sonja i omfavnelse etter å ha vunnet valg. Foto

Nyvalgt ledertrio

Det er første gang det velges tre til ledelsen for Pedagogstudentene, og på årets landsmøte ble Kaspara Halkjelsvik valgt som leder.

Halkjelsvik får med seg Pedagogstudentenes første nestlederduo, og J. Parcival Kjæret er den første politiske nestlederen i organisasjonen og Sonja Tan Nguyen som den første organisatoriske nestlederen. Halkjelsvik har bakgrunn fra barnehagelærerstudier, og ser fram til å stå på for bedre lærerutdanninger i året som kommer.

Ledertrioen tropper på 1. juli 2023.

Vil løfte lærerstudentenes stemme

Jeg er skikkelig stolt over å bli valgt og tilliten fra landsmøtet. Det er mange utfordringer rundt våre utdanninger, men jeg og resten av ledelsen gleder oss til å løfte lærerstudentenes stemme. Det er fortsatt for mange av våre studenter som ikke er fornøyd med utdanningene sine sier, Halkjelsvik.

Lærerstudentenes bekymringer må bli møtt

Under landsmøtet har søkertallene som slippes på mandag (24.04) vært hyppig diskutert av delegatene. Kjæret løfter at han skal jobbe for at lærerstudentenes langvarige bekymringer blir møtt.

- Sammen med resten av feltet ønsker vi i Pedagogstudentene å gjøre lærerutdanningene til den beste starten for landets framtidige lærere. Det er viktig at beslutningstakerne lytter til studentene, for det er på høy tid, sier Kjæret.

Mangfoldig og inkluderende fellesskap

Tan Nguyen trekker fram at Pedagogstudentene som organisasjon skal være et inkluderende fellesskap, og løfte mangfold i alle lærerutdanninger i landet.

Det er viktig for oss at det er plass til alle i lærerutdanningene, og at vi som organisasjon skaper mer rom for mangfoldige og gode studiemiljøer, sier Nguyen.

Vil snu den negative trenden for lærerutdanningene

Landsmøtet vedtok nytt arbeidsprogram, og vil i året som kommer jobbe for bedre kvalitet i praksis, styrket finansiering og en integrert barnehagemaster.

Det vil være viktig for oss at den nedadgående spiralen vi har sett i lærerutdanningene stoppes. Vi trenger lærere over hele landet. Dårlige søkertall, høyt frafall under utdanning og høyt frafall i oppstart av arbeidslivet er åpenbart ikke bærekraftig, sier Halkjelsvik.

Pedagogstudentene skal i året som kommer jobbe for:

  • Økt kvalitet i lærerutdanningene og praksis, med blant annet fokus på økt finansiering til lærerutdanningene
  • Et styrket psykososialt miljø og økt trivsel på studiet for studentene, gjennom både medlemsaktivitet og politisk påvirkning
  • Å sette i gang en piloteringsordning av integrert master i
  • barnehagelærerutdanningen
  • Forskriftsfestet rett til veiledning for nyutdannede lærere
  • At NLA-høgskolen skal bidra til å skape en inkluderende lærerutdanning for alle ved å fjerne setningen om bærende ekteskapsnorm fra sitt verdidokument
  • Å inkludere kompetanse i mangfoldig kjønns- og seksualitetsundervisning i alle lærerutdanninger