Mann med ryggen til som har på genser hvor det står "Fremtidas lærere. Sterkere sammen". Man ser to kvinner og en mann i bakgrunnen.

Lærerstreiken: Hva skjer med praksis?

Denne høsten er medlemmer i Utdanningsforbundet tatt ut i streik over hele landet. Den siste tiden har vi sett at streiken har fått utilsiktede konsekvenser for lærerstudenter ved at de står i fare for å miste praksisdager, ettersom deres praksisveiledere er tatt ut i streik.

Hva mener Pedagogstudentene?

Pedagogstudentene støtter lærerstreiken og mener det er en viktig kamp Utdanningsforbundet nå tar for å løfte lærernes vilkår i barnehagen og skolen. Vi mener at lønnen lærere har må gjenspeile utdanningene vi tar. Det må være en trygghet og forutsigbarhet knyttet til at jobbene vi går inn i utvikler seg i takt med resten av samfunnet. Samtidig er det viktig for oss at du som student får fullført utdanningen din på normert tid og at du får gjennomført praksisen du skal ha. 

Hva gjelder for deg som lærerstudent?

Norske lærerstudier er regulert gjennom rammeplaner og forskrifter, som sier noe om hvor mange dager praksis lærerstudenter skal ha gjennom studiet. Praksisen din er altså lovfestet - det betyr at du som lærerstudent har krav på å få et visst antall praksisdager i løpet av utdanningen. Det betyr også at dersom man av ulike grunner ikke får fullført en praksisperiode, må denne tas igjen før en kan fullføre studiet eller studieåret.

I tiden fremover blir det viktig at institusjonene jobber for at lærerstudentene får fullført sine studier på normert tid. Vi ser at flere institusjoner er svært omstillingsdyktige og klarer å omorganisere praksis, for eksempel ved å bytte praksisskoler. Vi håper flere institusjoner følger etter i tiden som kommer.

Som lærerstudent er det viktig at du er oppmerksom på antall praksisdager er lovfestet. Alternative opplegg til praksis kan ikke erstatte praksisen du skal ha i løpet av utdanningen, men det kan være et godt supplement.

Hva gjør Pedagogstudentene? 

Vi er i løpende dialog med institusjonene og lærerstudenter for å bidra til å finne løsninger på situasjonen.

Hva kan du gjøre?

Vi anbefaler dere å ha tett kontakt med tillitsvalgte på studiet og i Pedagogstudentene, slik at de sammen med studieledere og institusjonene kan finne gode løsninger på gjennomføring av praksis.

Ta kontakt med oss på [email protected] dersom det dukker opp noe.