Bilde av fem personer foran en skjerm som sier: Tiltak for å rekruttere og å beholde lærere.

Gjennomslag: Bedre oppfølging av nyutdannede

Regjeringen satte i fjor sammen et nasjonalt utvalg for å se på lærere og ansattes muligheter for etter- og videreutdanning. Vi satt i referansegruppen til utvalget og har fått gjennomslag for at alle nyutdannede lærere i barnehage og skole må følges tett opp.

Rett til tettere oppfølging for nyutdannede lærere

Utvalget har foreslått å gi nyutdannede lærere i barnehage og skole rett til et introduksjonsår. Det foreslås blant annet at de bør få veiledning fra erfarne kollegaer, og samtidig få delta i faglige nettverk og får bidra i kompetanseutviklingen på arbeidsplassen. I tillegg blir det foreslått at de nyutdannede lærerne får bruke 10% av arbeidstiden sin til dette. 

Du kan lese mer om utvalget og deres forslag her. 

Rekruttere og beholde lærere

— Noe av det viktigste med utvalgets forslag er at de foreslår å forskriftsfeste en rett til et introduksjonsår, sier Lars Strande Syrrist, leder av Pedagogstudentene. 

— Det er viktig fordi vi vet hvor avgjørende god veiledning for nyutdannede er, både for profesjonsutøvelsen og for motivasjonen til å bli værende i yrket. Dette er ett av de tiltakene vi vet virker, og som vi har jobbet for i flere år, fortsetter han og snakker på vegne av 20.000 lærerstudenter i Norge. 

— Vi håper regjeringen følger opp dette og legger vekt på veiledningen av nyutdannede, for dette er et viktig skritt i riktig retning for å både rekruttere og beholde lærere. 

Pedagogstudentenes framovermeldinger

Å ivareta nyutdannede lærere gjennom veiledning er viktig. Introduksjonsåret som utvalget foreslår burde bare være begynnelsen på å anerkjenne hvor godt veiledning kan virke, og hvor viktig det er å beholde nyutdannede lærere i barnehage og skole, mener Pedagogstudentene.

— En slik ordning sikrer et godt utgangspunkt for videreutvikling fra et introduksjonsår til en introduksjonsperiode på flere år, som ikke er fastsatt til kun ett år som nyutdannet, sier studentlederen. 

— Det er viktig for oss at de erfarne lærerne som skal støtte oss, også har formell og godkjent veilederkompetanse, og minst tre års erfaring som lærer, legger Strande Syrrist til avslutningsvis. 

Les mer om: