Illustrasjon av mennesker som bærer et stort regnbueflagg. Illustrasjon.

Å elske er en menneskerett

Våre tanker går til alle berørte etter terrorangrepet natt til lørdag 25. juni. Vi skal fortsette å kjempe for mangfoldet, friheten og retten til å elske hvem man vil. 

I vårt prinsipprogram har vi nedfelt våre grunnverdier om mangfold og hva vi jobber for:

Menneskeverdet er ukrenkelig, og menneskerettighetene danner grunnlaget for vår profesjonsutøvelse. Vi ønsker et samfunn preget av åpenhet, tillit og respekt for mangfold. Profesjonsetikk skal være grunnleggende i våre utdanninger. Utdanningene våre skal ruste oss til at vi gjennom vår profesjonsutøvelse skal kunne fremme inkludering og motvirke alle former for diskriminering. I tillegg til dette skal utdanningene gjøre studentene i stand til å reflektere kritisk og gjøre valg til det beste for barn og elever.